Kunnen mediabedrijven en uitgeverijen millennials aantrekken?

In opdracht van de Mediafederatie heeft Jenny Tran, student commerciële economie aan de Hogeschool van Amsterdam, naar aanleiding van het afronden van het vierde jaar een afstudeeronderzoek uitgevoerd.

Tijdens haar stage bij de Mediafederatie heeft zij onderzoek gedaan naar het werven van millennials voor de uitgeefsector.

Het onderzoek is vormgegeven door deskresearch naar millennials, openstaande vacatures  en markt en trends in de sector. Daarnaast is er fieldresearch uitgevoerd. Er zijn tien diepte-interviews gehouden met HR-verantwoordelijken en er is gesproken met drie recruiters

Lees hier de bevindingen van haar onderzoek.