Jasper Baggerman verlaat de Mediafederatie per 4 juni 2018

In 2016 zijn vier thema’s vastgesteld die de Mediafederatie voor de gehele uitgeefsector zou gaan behartigen.

Die thema’s zijn: auteursrechten en collectieve rechten, digitalisering en innovatie, privacy en big data en sociaal beleid en HR en zijn gekozen na intensieve raadpleging van de brancheorganisaties en uitgeverijen en mediabedrijven in 2015. In de afgelopen maanden is geëvalueerd hoe deze thema’s zich ontwikkeld hebben in de afgelopen twee jaar. Mede dankzij het werk van Jasper Baggerman is daarbij vastgesteld dat binnen het thema digitalisering en innovatie er onvoldoende behoefte is om in sectorverband gezamenlijk op te trekken en is men van mening dat dit vooral een zaak is van uitgeverijen en mediabedrijven individueel.

Deze vaststelling betekent dat besloten is de activiteiten binnen het thema digitalisering en innovatie (inclusief big data) te beëindigen. Als gevolg daarvan vertrekt Jasper, die senior adviseur voor dit thema was, bij de Mediafederatie. Wij willen Jasper bedanken voor al het werk dat hij de afgelopen twee jaar verricht heeft. Binnen de sector hebben wij dankzij hem onze leden in deze periode vele activiteiten kunnen bieden op het gebied van digitalisering en innovatie.