Is uw betalingsbeleid vrij van IBAN-discriminatie?

Sinds 1 augustus 2014 is sprake van één Europese betaalmarkt (SEPA). Met de komst van SEPA zijn verschillen tussen binnen- en buitenlands betalingsverkeer opgeheven en is het in Europa eenvoudiger grensoverschrijdend te betalen. Nieuwe Europese betaalproducten zijn geïntroduceerd en bankrekeningnummers zijn aangepast tot een langer, internationaal nummer (IBAN). Niet alles verloopt al geheel vlekkeloos. Zo blijkt volgens De Nederlandsche Bank (DNB) IBAN-discriminatie een belangrijk Europees knelpunt. Ook Nederlandse bedrijven maken zich hier volgens DNB schuldig aan.

Wat is IBAN-discriminatie?

IBAN-discriminatie is ‘het voor betaling weigeren van IBAN’s uit andere Europese landen’. Op grond van artikel 3 en 9 van de SEPA-verordening (EU nr. 260/12) mogen betalers bij de Europese overboeking en begunstigers bij de Europese incasso niet specificeren in welke lidstaat de betaalrekening van de betaler zich bevindt. Als dit wel gebeurt, is sprake van IBAN-discriminatie.

Meldpunt IBAN-discriminatie

In 2014 is door de DNB het meldpunt IBAN-discriminatie geïntroduceerd. Taken van het meldpunt zijn inventarisatie van consumentenklachten over IBAN-discriminatie, het zorgen voor hoor en wederhoor en bemiddeling bij het zoeken naar oplossingen. Bij het meldpunt zijn sinds de introductie al vele klachten binnengekomen en dit aantal groeit nog steeds.

Oorzaken IBAN-discriminatie

In de praktijk liggen diverse oorzaken ten grondslag aan de IBAN-discriminatie. Redenen kunnen zijn: onwetendheid over de wettelijke regels, complexiteit in de communicatie, beperkingen van gebruikte software of vrees voor eventuele dure internationale verhaalprocedures.

Oproep controle betalingsbeleid

Omdat IBAN-discriminatie wettelijk niet is toegestaan en er mogelijk opgetreden zal worden tegen lidstaten en bedrijven waar veel klachten over zijn, raadt het NUV uitgevers aan hun betalingsbeleid en handelwijze nog eens goed tegen het licht te houden en, waar nodig, aan te passen.