IPA-enquête inzake duurzame ontwikkelingsdoelen UN

De International  Publishers Association (IPA) vraagt uitgevers om een enquête in te vullen over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de United Nations om inzicht te krijgen in hoeverre uitgevers belang hechten aan deze doelen. Invulling van The questionnaire neemt 5-7 minuten in beslag. Invullen kan tot 31 augustus.