Nieuw: Innovatielandschapskaart

Op 4 juni 2018 vond een bijeenkomst van de Mediafederatie Academy plaats over innovatiemethodieken in de media. In dat kader ontwikkelde Station10 voor de Mediafederatie de unieke innovatielandschapskaart.

Deze kaart geeft een overview van innovatiemethoden in relatie tot de toepassing in verschillende fasen van innovatieprocessen. Voor leden van GAU, GEU, MMA, MVW en NDP Nieuwsmedia is, zolang de voorraad strekt, de innovatielandschapskaart in print (A1-formaat) te bestellen via Marga Groen.