Informatiebijeenkomst herziening uitkeringssystematiek reprogelden aan MVW-auteurs – 26 september

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van MVW op 27 juni en tijdens een bijeenkomst van de Mediafederatie op 2 juli jl. zijn de MVW-leden o.a. geïnformeerd over een herziening van de uitkeringssystematiek van reprogelden aan MVW-auteurs voortvloeiend uit het besluit van de Stichting Reprorecht om de repro-uitkeringen aan MVW-auteurs te laten verlopen via LIRA.

Op 26 september aanstaande informeren we onze leden graag over wat deze wijziging betekent voor u en uw auteurs en hoe de uitvoering er op hoofdlijnen zal uitzien. Daarnaast vernemen we dan graag uw reactie daarop en beantwoorden we al uw vragen.

De bijeenkomst vindt plaats bij MVW/de Mediafederatie, Hogehilweg 6, 1101 CC in Amsterdam Zuidoost. Inloop vanaf 12.00 met een broodje; aanvang van het programma om 12.30 en einde om 13.30. (In verband met een groot aantal volgtijdelijke bijeenkomsten op onze locatie op 26/9 vragen we u om stipt op tijd aanwezig te zijn voor de aanvang om 12.30 uur.)

U kunt zich aanmelden via een e-mail aan info@vakenwetenschap.nl.