Illegale bestanden op Docplayer.nl

Van tijd tot tijd ontvangen wij berichten van illegaal aanbod van boeken op Docplayer.nl. Daarover hebben wij contact gehad met Stichting BREIN.

Docplayer.nl is een internationaal opererende website die door middel van een robot pdf’s en officebestanden van andere websites bijeen ‘schraapt’. Het aanbod op Docplayer.nl is deels illegaal.

Brein adviseert dat Docplayer.nl snel reageert op officiële sommaties aan contact@docplayer.nl met URL’s door middel van verwijdering van het gewraakte aanbod. Indien u uw repertoire aantreft op Docplayer.nl dan kunt u dit op dat adres melden met het verzoek de betreffende URL te verwijderen of u kunt het doorgeven aan Stichting BREIN op meld@stichtingbrein.nl met het verzoek een sommatie aan Docplayer.nl te sturen.