Hoe vindt de verdeling van collectieve gelden plaats?

Sinds dit jaar (2020) keert de Stichting PRO de gelden uit aan uitgevers die voortvloeien uit de opbrengsten van de Stichting Reprorecht. Voorheen keerde Stichting PRO ook de zogenaamde ‘readergelden’ uit (dit zijn gelden die voortvloeien uit overeenkomsten met onderwijsinstellingen), maar dit is nu overgenomen door de Stichting UvO, Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties.

Wanneer een bibliotheek een boek uitleent, hebben de rechthebbenden op dat werk recht op een vergoeding. Voor meer informatie zie de website van Stichting Leenrecht. Het uitgeversdeel van deze leenrechtvergoeding wordt ook uitgekeerd via Stichting PRO.

Gelden voor auteurs uit collectieve regelingen worden uitgekeerd door de Stichting Lira voor tekstauteurs, en de Stichting Pictoright voor beeldmakers.

Website Reprorecht:

Website PRO:

Website Lira: