Het Nederlands onderwijs glijdt af

Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport Staat van Onderwijs 2016/2017.

De prestaties van basisleerlingen op bijvoorbeeld taal, rekenen en cultuureducatie, zijn de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Ook ziet de inspectie de laatste twee jaar steeds meer leerlingen van de basisschool komen die niet goed kunnen lezen.

Voor het volledige bericht zie de site van de GEU.