Herziening Wet Markt en Overheid

MVW heeft zich dit jaar ingespannen om meer duidelijkheid te krijgen over de informatierol die de overheid voor zichzelf ziet weggelegd in het kader van programma’s als bijvoorbeeld Open Overheid, Open Science en Open Leermiddelen. Aan de hand van diverse cases zijn er gesprekken gevoerd met beleidsambtenaren van Economische en Binnenlandse Zaken over de rol van uitgevers en om te vernemen hoe de ministeries tegen de informatierol van de overheid aankijken.

De verhouding tussen marktpartijen en overheid wordt geregeld in de Wet Markt en Overheid. Deze Wet kent de zogenaamde Algemeen Belang Bepaling die stelt dat het algemeen belang kan prevaleren boven het marktbelang van particuliere bedrijven. In het Regeerakkoord is een wetswijziging aangekondigd dat deze bepaling voorziet van een nader bepaald toetsingskader. VNO-NCW-MKB heeft een reactie op het wijzigingsvoorstel in het Regeerakkoord opgesteld waarin wordt bepleit om deze algemeen belang bepaling af te schaffen.

MVW stelt zich op eenzelfde standpunt als VNO-NCW en MKB Nederland en heeft daarom input geleverd aan VNO-NCW. In de reactie van VNO-NCW en MKB Nederland wordt gerefereerd aan het belang van o.a. juridische en fiscale informatiediensten van uitgevers en aan het bezwaar van oneigenlijke subsidiëring door de overheid. Ook VVD en D66 werken momenteel aan een initiatiefwet die eveneens is gericht op de afschaffing van de algemeen belang bepaling. MVW heeft daarom zijn standpunt ook onder de aandacht van deze partijen gebracht.