Handreiking voor scholen over rechten van leerlingen, ouders en medewerkers onder de AVG

In het onderwijs worden er gegevens vastgelegd over leerlingen, hun ouders en medewerkers. De wet noemt deze personen ‘betrokkenen’. De privacywetgeving beschrijft duidelijk welke rechten betrokkenen hebben in relatie tot hun persoonsgegevens. Met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt.

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en Kennisnet hebben in eendrachtige samenwerking een brochure gemaakt voor scholen en onderwijsinstellingen waarin helder staat beschreven wat die (gewijzigde) rechten van de betrokkenen precies zijn, waarin wordt toegelicht hoe je die goed in de (onderwijs)praktijk brengt en wat de aandachtspunten zijn.

Voor het volledige bericht zie de site van de GEU.