Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemers

Het coronavirus vraagt van werkgevers en werknemers extra maatregelen voor veilig en gezond werken. Samen met de andere sociale partners in de SER en de Stichting van de Arbeid heeft MKB-Nederland een handreiking ontwikkeld om hen daarbij te ondersteunen. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om de kans op besmetting intern tot een minimum te beperken. De handreiking is hier te vinden.