Gewijzigde statuten MVW

De statuten van Media voor Vak en Wetenschap zijn gewijzigd.

Hoofdreden is de vorming van de Mediafederatie, waarvan brancheverenigingen MVW, GAU, GEU, NDP Nieuwsmedia en MMA de leden zijn. De leden van MVW zijn niet meer rechtstreeks aangesloten bij de Mediafederatie (rechtsopvolger van het NUV) maar via MVW. Daarnaast zijn de MVW-statuten geactualiseerd m.b.t. de meest recente verenigingswet- en -regelgeving.

De Algemene Ledenvergadering stemde op 28 juni 2018 in met de conceptstatuten en stelde deze ongewijzigd vast.

Download de statuten