GEU en Edu-K bijeenkomst voor leden over Privacy en Informatiebeveiliging

Op 28 september organiseerde de GEU in samenwerking met Edu-K een bijeenkomst voor GEU-leden over Privacy en Informatiebeveiliging.

In de bijeenkomst zijn de leden van de GEU geïnformeerd over de extra stappen die nodig zijn ten opzichte van het huidige privacyconvenant vanuit de aankomende Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn.

Voor het volledige bericht zie de site van de GEU.