Generatiepact

Per 1 april 2018 zijn in artikel 5.3B van de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB) afspraken over het zogenoemde Generatiepact neergelegd.

Deze afspraak volgt uit de opdracht in P2.2. van de cao over Duurzame Inzetbaarheid. De afspraken over het Generatiepact bestaan naast de regeling Werktijdvermindering Oudere werknemers (80-90-100-regeling) in artikel 5.3A van de cao.

Het Generatiepact maakt het voor oudere medewerkers mogelijk om minder te gaan werken met behoud van een groot deel van het salaris en volledige pensioenopbouw. Zo kunnen, onder andere, de volgende varianten worden afgesproken: 50/75/100, 60/80/100, 70/85/100 of 80/90/100.
Door het gedeeltelijk terugtreden van oudere werknemers kunnen vacatures ontstaan die door jongere werknemers vervuld kunnen worden.

Op hoofdlijnen zijn de afspraken als volgt.
De werknemer met een vast dienstverband kan 5 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd kiezen voor een variant van X/Y/Z, waarbij X fiscaal is gelimiteerd aan minimaal 50% van het dienstverband van de betrokken werknemer (peildatum: 11 jaar voorafgaand aan de AOW gerechtigde leeftijd) en Z (de pensioenopbouw) altijd over 100% van het oude salaris is. De pensioenpremie wordt volgens de bestaande systematiek verdeeld tussen werknemer en werkgever. Y wordt bepaald als de werkfactor zijnde 100% minus de helft van de vermindering aan arbeidstijd. Zo kunnen er, onder andere, de volgende varianten worden afgesproken: 50/75/100, 60/80/100, 70/85/100 of 80/90/100.
Bij deelname aan een van de genoemde varianten komen de leeftijdgerelateerde extra vakantiedagen, die uit hoofde van de functiegroepbepalingen in de CAO-UB op de betrokken medewerker van toepassing zijn, te vervallen.

Cao-partijen hebben de intentie uitgesproken om het Generatiepact af te spreken voor een periode van vijf jaar, waarbij de periode 1 april 2018 tot 1 april 2019 als een pilotjaar wordt beschouwd. Het gaat in beginsel om een budgetneutrale operatie. Eind 2018 zullen cao-partijen de gemaakte afspraken rond en deelname aan dit Generatiepact evalueren. Op basis daarvan zullen nadere afspraken worden gemaakt over continuering van het Generatiepact voor de resterende periode tot 1 april 2023.