Franse uitgever ELS neemt Sdu over

PERSBERICHT

Den Haag, Amsterdam, München en Parijs, 18 januari 2013

Franse uitgever ELS neemt Sdu over.

Het Franse uitgeefbedrijf Editions Lefebvre Sarrut (ELS) is een overeenkomst aangegaan met AAC Capital Partners (AAC) en Allianz Capital Partners (ACP) om het Nederlandse uitgeefbedrijf Sdu over te nemen.

De voorgenomen transactie is voor consultatie voorgelegd aan de Ondernemingsraad en zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond.

ELS is een van origine Franse uitgeverij en een onafhankelijk familieconcern, actief in de Europese markt op het terrein van juridische vakinformatie in het LTR-domein (Legal, Tax, Regulatory). De acquisitie van Sdu past binnen de strategie van ELS, waarbij de focus ligt op versterking van de positie in het juridisch domein, verbreding van de marktpositie in West-Europa en uitbreiding van het productaanbod met nieuwe diensten en geavanceerde informatieoplossingen. De strategische acquisitie van Sdu door ELS en de goede uitgangspunten voor synergie tussen de beide uitgeefbedrijven bieden de mogelijkheid om het potentieel van Sdu (inclusief het aandeel van Sdu in juris GmbH, de belangrijkste aanbieder van juridische online informatie in Duitsland) in Nederland en Duitsland te benutten als basis voor verdere groei en uitbouw van de onderneming op de langere termijn.

Het management van Sdu ondersteunt het voornemen. Sam van Oostrom, CEO van Sdu, zegt daarover: “De afgelopen jaren is Sdu, in goede samenwerking en met volledige steun van haar aandeelhouders AAC en ACP, succesvol geweest in het versnellen van haar product/marktontwikkeling en dienstverlening door de continuering van de overgang van drukwerk naar online publicaties en diensten. Hierdoor is de marktpositie van Sdu verbeterd, waarbij meer ‘need-to-know’ informatie en diensten aan onze klanten worden geboden. De steun van de nieuwe aandeelhouder ELS biedt mogelijkheden voor optimaal gebruik van de portefeuilles en distributiekanalen van beide bedrijven.”

Dominique Illien, CEO van ELS, verklaart: “Het merk Sdu, de producten en kwaliteit van Sdu alsmede de uitstekende klantrelaties van Sdu vormen een sterke basis voor nieuwe en gezamenlijke ontwikkelingen, gericht op groei en lange termijn. De werknemers van Sdu zullen eerdaags worden verwelkomd in de ELS-gemeenschap en we zullen samenwerken om nieuwe kansen te ontwikkelen.”

De financiële gegevens van de transactie worden niet bekend gemaakt.