Europese en mondiale uitgeversorganisaties

De Mediafederatie onderhoudt nauwe contacten met Europese en mondiale uitgeversorganisaties om internationale wet- en regelgeving gunstig te beïnvloeden en ter bevordering van meer mondiale thema’s als persvrijheid.