Europese Commissie start consultatie over auteursrecht

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd over de modernisering van het Europese auteursrechtstelsel. De Commissie nodigt belanghebbenden, waaronder uitgevers, uit om hun mening te geven over auteursrecht in relatie tot territorialiteit, harmonisatie, excepties en hoe de effectiviteit van handhaving kan worden verbeterd.

De raadpleging loopt tot 5 februari 2014. Het NUV en de Europese koepelorganisaties FEP, ENPA en EMMA zullen daaraan een bijdrage leveren.