Europese Commissie publiceert opvattingen toekomstige btw-systematiek

In december 2011 publiceerde de Europese Commissie (EC) de belangrijkste uitkomsten van de in de eerste helft van 2011 gehouden btw-consultatie (‘Greenpaper on the future of VAT’), direct gevolgd door een communiqué over de toekomst van de Europese btw-systematiek. Het betreffende communiqué dient ter verdere bespreking en besluitvorming in het Europees Parlement en de Europese Raad in 2012 en 2013. Het NUV volgt deze ontwikkelingen op de voet.

De belangrijkste inzet van de EC is in Europa te komen tot een eenvoudiger en efficiënter werkende btw-systematiek, waarmee fraude wordt tegengegaan en nalevingkosten worden beperkt. In deze context is het positief te noemen dat de EC een aantal belangrijke elementen aanhaalt die instandhouding van het lage btw-tarief mogelijk maken en pleit voor het opheffen van het onderscheid in tarief voor print en digitaal (neutraliteitsbeginsel). Helaas blijkt wel duidelijk dat de huidige economische en financiële situatie minder positief bijdraagt aan deze discussie.

Via de Europese zusterorganisaties EMMA, ENPA en FEP wordt de Europese uitgeverslobby de komende tijd voortgezet. Deze richt zich nu met name op de Europese Raad, die unaniem over eventuele aanpassingen in de toekomstige btw-systematiek moet besluiten. Eventuele voorstellen voor aanpassing van de Europese btw-richtlijn worden pas aan het eind van 2013 verwacht. Frankrijk en Luxemburg hebben deze voorstellen echter niet afgewacht en hebben, tegen de Europese regels in, per 1 januari 2012 reeds het lage btw-tarief voor e-books ingesteld. De Europese commissie beraadt zich op actie.