Europees Parlement stemt voor bescherming van de creatieve industrie

Vandaag stemde het Europees Parlement met grote meerderheid (438 stemmen voor, 226 tegen) voor modernisering van het Europees auteursrecht.

Het Europees parlement nam het rapport van de Duitse Europarlementariër Axel Voss (EPP) over de nieuwe Auteursrechtrichtlijn aan.
Door voor het voorstel van Axel Voss te stemmen, spreekt het Parlement duidelijk zijn steun uit voor cultuur, innovatie, toegang tot kennis en creativiteit.

De nieuwe Auteursrechtrichtlijn, die de Europese Commissie in 2016 presenteerde, maakt deel uit van de strategie voor een Europese Digital Single Market. Het verbetert de bescherming van uitgevers en makers.

Het voorstel bevat een naburig recht op grond waarvan uitgevers van nieuwsmedia en magazines een eigen recht krijgen op basis waarvan zij eerlijke overeenkomsten kunnen sluiten met internetgiganten die momenteel veel geld verdienen met het hergebruik van hun journalistieke werken.
Het uitgeversrecht is onmisbaar voor het voortbestaan van onafhankelijke, professionele kwaliteitsjournalistiek in Europa. Het garandeert dat uitgevers kunnen blijven investeren in hun kwalitatief hoogwaardige redacties. Daarom schaarden ook journalistenverenigingen zich achter het voorstel.

Ook maakt het voorstel Tekst & Data Mining (TDM) mogelijk voor niet-commerciële doeleinden. Hierdoor kunnen uitgevers hun reguliere en commerciele exploitatie blijven voeren. Tenslotte wordt geregeld dat uitgevers weer kunnen meedelen in de opbrengsten uit wettelijke collectieve vergoedingen.

Nu volgt de triloog

Nu het Europees Parlement akkoord is, gaan het Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten met elkaar in overleg, de triloog, om tot een finaal besluit te komen.
De visie van het Parlement, dat dichtbij de Commissie ligt, zal hierin een belangrijke rol spelen. Eind mei schaarden ook de lidstaten zich achter het voorstel