Europarlementariërs bespreken cookiewetgeving en auteursrecht

In de komende weken zal het Europees Parlement spreken over de ePrivacy-verordening en de nieuwe Auteursrechtrichtlijn.

De ePrivacy-verordening bepaalt onder meer dat internetgebruikers in de toekomst in één keer kunnen bepalen of zij privacygevoelige cookies accepteren of weigeren.
Toen de Europese Commissie het voorstel in januari 2017 presenteerde, was het streven dat deze op 25 mei 2018, tegelijk met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht zou worden. Dit lijkt inmiddels nagenoeg onmogelijk.

Op 4 september spreekt de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement (IMCO-commissie) over haar amendementen om de nieuwe ePrivacy-verordening aan te passen.
De andere betrokken commissies van het Europees Parlement bereiden momenteel hun amendementen op het voorstel nog voor.

Europees Parlement behandelt Auteursrechtrichtlijn

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor een nieuwe Auteursrechtrichtlijn.
De commissies Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) en Juridische Zaken (JURI) van het Europees Parlement zullen het voorstel op 25 en 28 september behandelen.

Meer bij NDP Nieuwsmedia.