Erkenning voor toetsingsvrijstelling RI&E Gezond Uitgeven!

Het Steunpunt RI&E-instrumenten heeft begin 2016 de erkenningsaanvraag voor de toetsingsvrijstelling van de RI&E Gezond Uitgeven! opnieuw goedgekeurd en verlengd. 

Het Steunpunt heeft dit zichtbaar gemaakt met het groene erkenningsicoontje op rie.nl het RI&E instrument voor uitgeverijen.
De goedkeuring kwam tot stand nadat sociale partners de RI&E Gezond Uitgeven! eind 2015 opnieuw hebben laten actualiseren en toetsen.

Lees meer over de betekenis van de toetsing van de RI&E.