Edu-K stelt factsheet Certificeringsschema beschikbaar

Bij het gebruik van digitale leermiddelen of administratiesystemen moeten leveranciers van deze systemen en schoolbesturen een aantal afspraken maken rondom privacy en beveiliging.

Hiervoor zijn sectorbrede getoetste standaardafspraken gemaakt in het onderwijs die zorgen voor gemak en betrouwbaarheid: scholen en leveranciers hoeven niet zelf het wiel uit te vinden.

Voor het volledige bericht zie de site van de GEU.