Easy Access-regeling met universiteiten voor 2017 t/m 2020

NUV, VSNU en de collectieve beheerorganisaties Stichting PRO en IPPRO hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve regeling voor het hergebruik van content ter toelichting bij het onderwijs, de Easy Access-regeling.

Met deze Easy Access-regeling is wederom een belangrijke stap gezet om onderwijsinstellingen maximaal te faciliteren met een minimum aan administratieve lasten. De regeling is afgesloten voor de jaren 2017 t/m 2020.

Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers nu nog eenvoudiger content hergebruiken ter toelichting bij het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik.

De afspraken gelden voor alle universiteiten die zijn aangesloten bij de VSNU, inclusief de medische faculteiten en alle daaronder ressorterende onderzoekscholen en instituten. Met deze nieuwe regeling is ook voorzien in een vereffening van nog verschuldigde vergoedingen voor hergebruik door universiteiten in voorgaande jaren.

Uitbreiding huidige regeling: gebruik snel geregeld

Met de Easy Access-regeling wordt meer hergebruik geregeld middels een afkoopsom. Onderwijsinstellingen mogen vanaf heden gebruikmaken van maximaal 50 pagina’s of 25% van een werk. Al het gebruik dat hierbinnen valt, hoeft niet meer apart te worden aangevraagd. Daarbij hoeven universiteiten geen bewijsexemplaren meer te uploaden, wat een verlichting geeft in de administratie. Universiteiten geven gedurende de contractperiode eenmaal inzicht in al het feitelijke hergebruik. Toestemming voor het overige gebruik, kan eenvoudig via Stichting PRO geregeld worden.

De overeenkomst en de toelichting kunt u hier terugvinden.

Voor vragen over deze overeenkomst kunt u terecht bij Stichting PRO, telefoon 023-870 02 05.