Dossier Corona

Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
www.rvo.nl/coronavirus 
Ondernemersvragen
Voor ondernemersvragen over de coronacrisis:
Landelijk crisisnummer
Voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351 dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur

Nieuws

(03-04-2020)  Corona & Uitstel belastingen

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld, zo maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën gisteravond bekend. Het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Om de economische impact van het coronavirus voor ondernemers te verzachten voert de Belastingdienst de komende periode een ruimhartig fiscaal uitstelbeleid. Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Het persbericht van Financiën, inclusief link naar het aanvragen voor het online formulier voor de uitstelaanvraag, leest u hier

(03-04-2020) Overdracht van het voorzitterschap VNO-NCW wordt uitgesteld

Om de continuïteit van de aanpak van de corona-crisis vanuit VNO-NCW te waarborgen, hebben Hans de Boer en Ingrid Thijssen besloten, dat Hans de Boer nog tijdelijk aanblijft als voorzitter. Zij hebben dit besluit genomen in goed onderling overleg en na afstemming met beide vicevoorzitters, de penningmeester en de algemeen-directeur van VNO-NCW. Ingrid Thijssen zal vanaf 1 juni a.s. gaan meewerken aan de aanpak van de crisis en ook veel aandacht geven aan de periode na de corona-crisis. Na Prinsjesdag, in de tweede helft van september, draagt Hans de Boer de voorzittershamer dan formeel over. Klik hier voor het persbericht.

(31-03-2020) Noodmaatregelen

De afgelopen twee weken heeft VNO-NCW/MKB-Nederland zich hard gemaakt om samen met de ministeries een aantal noodmaatregelen uit te werken. Vrijdag jl. zijn een paar daarvan bekend gemaakt. Het gaat dan met name om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs). Vanaf vandaag zijn de gemeenten geopend om de aanvragen voor de Tozo in behandeling te nemen en er worden sinds vrijdag al aanvragen voor de Togs ingediend.

(30-03-2020) GAU sluit zich aan bij ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie

De GAU heeft zich aangesloten bij een nieuw initiatief, ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie, waarin onder andere de NVPI, de branchevereniging van de entertainment industrie waaronder muziekuitgevers en filmdistributeurs, en evenementenorganisaties zitting hebben. ENCORE is opgericht om gezamenlijk in overleg met de overheid te inventariseren wat er specifiek nodig is voor o.a. de uitgevers van algemene boeken, maar ook het bredere culturele veld, om door deze periode heen te komen. Het is uiteraard nu nog te vroeg om de bedrijfseconomische impact op langere termijn vast te stellen.

Met man en macht wordt (veelal vanuit huis) gewerkt om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Juist in deze tijd laat de creatieve industrie in de breedte haar creativiteit en innovatieve kracht zien. Uiteraard blijft de GAU ook nauw betrokken bij alle specifieke boekenvakprojecten en -initiatieven waaronder de campagne #ikleesthuis die door de CPNB namens het boekenvak is opgezet.

(30-3-2020) Hoe kunnen merken het best met de Coronacrisis omgaan?

De afgelopen week vroeg Kantar (de grootste organisatie ter wereld op het gebied van data, insights en cosultancy) meer dan 25.000 mensen in meer dan 30 markten over de hele wereld, waaronder Nederland, of ze wilden delen hoe het Coronavirus hun dagelijkse leven beïnvloedt. Klik hier voor meer informatie.

(30-03-2020) Wie vertrouwen we in de Coronacrisis het meest?

Edelman Public Relations in België  heeft tussen 6 en 10 maart in tien landen navraag gedaan over de bronnen die mensen tijdens de Coronacrisis raadplegen. Opvallend is dat de eigen werkgever hoog scoort als betrouwbare informatiebron. Het meest geraadpleegd blijken toch de gevestigde mediabedrijven. Lees hier het gehele artikel.

(28-03-2020) Stand van zaken noodpakket banen en economie

Klik hier voor een  overzicht van de verschillende maatregelen die het kabinet in het kader van het noodpakket banen en economie heeft genomen.

(26-03-2020) Koningin Máxima spreekt steun uit voor mkb-ondernemers

Koningin Máxima heeft gistermiddag, ook mede namens de Koning, haar betrokkenheid en steun uitgesproken aan alle mkb-ondernemers die nu hard worden getroffen door de coronacrisis. Dat deed zij tijdens de virtuele vergadering van het hoofdbestuur van MKB-Nederland waar zij door voorzitter Jacco Vonhof voor was uitgenodigd. De Koningin sprak  als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Lees het gehele artikel hier

(26-03-2020) CoronaLoket voor ondernemers

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via KVK.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.

(27-03-20200 MVW-lid Rendement Uitgeverij stelt tijdelijk zijn praktische vakinformatie voor ondernemers vrij toegankelijk beschikbaar

Werkgevers worden op dit moment voor allerlei vragen en problemen gesteld door het coronavirus. Rendement Uitgeverij wil hen ondersteunen bij het zo goed mogelijk door laten lopen van de werkzaamheden door zijn vakinformatie in ieder geval tot 6 april gratis beschikbaar te maken. Op de website vinden gebruikers na het aanmaken van een gratis account antwoord op praktische vragen rondom thuiswerken en het toepassen van de steunmaatregelen van de regering. Klik hier voor het volledige bericht.

(26-03-2020) Resultaten enquete VNO-NCW en MKB-Nederland inzake impact corona op het bedrijfsleven

De enquête onder de brancheorganisaties onderstreept het belang van de crisismaatregelen van het kabinet. De resultaten van deze enquête die door VNO-NCW en MKB-Nederland de afgelopen week onder de leden is gehouden kunt u nalezen via deze link

Tevens treft u een link aan naar het webbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland over de enquête, voor deze informatie klikt u hier

(25-03-2020) Tijdig aangifte loonheffingen indienen blijft van essentieel belang

De gegevensstroom in de maandelijkse loonaangiften van alle werkgevers in Nederland blijft van groot belang. Niet alleen voor het UWV ten behoeve van het correct kunnen blijven verzorgen van bijvoorbeeld uitkeringen, maar ook straks als aanknopingspunt voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Wij roepen u dan ook op om hieraan gehoor te geven en om tijdig uw aangifte loonheffingen te blijven indienen. Het volledige bericht hierover staat op de corona-pagina van de Belastingdienst, klik hier

(23-03-2020) Activiteiten van de Mediafederatie Academy in tijden van Coronavirus

De Mediafederatie houdt zich aan de maatregelen van de overheid. Dat betekent dat de bijeenkomsten van de Mediafederatie Academy tot en met 1 juni worden uitgesteld. Zo gauw de situatie voldoende is genormaliseerd, nemen we contact met u op over vervangende data voor deze bijeenkomst(en). Vooralsnog gaan we ervan uit dat bijeenkomsten van de Mediafederatie Academy na 6 april gewoon door zullen gaan. Wij zullen u daarover per mail tijdig informeren en via www.mediafederatie.nl

(23-03-2020) Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Klik hier om het artikel te lezen.

(17-03-2020) Informatie over de maatregelen tegen de coronacrisis

De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Lees hier het volledige bericht

(16-03-2020) Bereikbaarheid de Mediafederatie en aangesloten brancheorganisaties

Nu gisteren aanvullende maatregelen bekend zijn gemaakt door de overheid om te proberen de verspreiding van het Coronavirus in te dammen dan wel de verspreiding zoveel als mogelijk te verspreiden is besloten dat de medewerkers van de Mediafederatie en de medewerkers van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties vanuit huis werken. Lees hier het volledige bericht

(13-03-2020) Coronavirus in Nederland

De Mediafederatie houdt zich aan de maatregelen van de overheid en organiseert tot en met 31 maart geen bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers. Alle vergaderingen en alle bijeenkomsten van de Mediafederatie Academy gaan gewoon door omdat de deelnemersaantallen ruim onder de 100 liggen. Lees hier het volledige bericht

Maatregelen van de overheid

(06-04-2020) Spoedwet om AVA en ledenvergadering via elektronische middelen mogelijk te maken

De ministerraad heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel van de ministers Dekker en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Deze wet moet het mogelijk maken dat de algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava) van beursgenoteerde bedrijven toch kunnen toch doorgaan ondanks het verbod op bijeenkomsten. Dat kan dan via elektronische middelen, iets wat op dit moment niet in alle gevallen is toegestaan. Het wetsvoorstel wordt nu eerst voor advies aan de Raad van State gezonden.

Niet alleen beursvennootschappen maar ook verenigingen en stichtingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden, vaak voor 1 juli, zijn hiermee geholpen. Het bestuur kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.

De wet maakt het ook mogelijk voor bestuurders om de ava en het opmaken van de jaarrekening uit te stellen. Het is nog niet bekend hoelang de nieuwe wet zal gelden en wanneer de regeling ingaat.

(01-04-2020) NOW-regeling klaar, UWV verwacht 6 april het loket te openen

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Veel ondernemers hebben het zwaar nu hun bedrijvigheid deels of helemaal is stilgevallen. Het kabinet wil het mogelijk maken dat ze hun personeel kunnen doorbetalen tijdens deze periode zodat werkeloosheid wordt voorkomen en mensen behouden blijven voor het bedrijf. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert daarom vandaag de regeling NOW. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Klik hier voor het document ‘Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ en hier voor de brief van de Minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.

(31-03-2020) Noodmaatregelen

De afgelopen twee weken heeft VNO-NCW /MKB-Nederland zich hard gemaakt om samen met de ministeries een aantal noodmaatregelen uit te werken. Vrijdag 27 maart jl. zijn een paar daarvan bekend gemaakt. Het gaat dan met name om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (Togs). Vanaf vandaag zijn de gemeenten geopend om de aanvragen voor de Tozo in behandeling te nemen en er worden sinds vrijdag al aanvragen voor de Togs ingediend.  De kamerbrieven van afgelopen vrijdag over de Tozo en de Togs zijn bijgesloten. Lees hier verder over de tegemoetkoming aan de ondernemers. Meer informatie over de uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling vindt u hier

(31-03-2020) NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Klik hier voor het volledige bericht.

(31 maart 2020) Nieuwe corona-dossiers

VNO-NCW en MKB Nederland hebben nieuwe dossiers ingericht, o.a. over Corona & uitstel belastingen. 

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Hoe dit werkt, leest u in dit dossier. Ook over de gevolgen van uitstel voor de verklaring betalingsgedrag. En let bij uitstel op bestuurdersaansprakelijkheid. Overigens blijft tijdig aangifte doen van essentieel belang.

Corana & Werk en inkomen (NOW en TOZO)

Hoe zorgen we ervoor dat werkgevers die met een grote terugval in omzet worden geconfronteerd door de coronacrisis nog in staat zijn om de lonen van hun werknemers door te betalen en op die manier de werkgelegenheid en het inkomen van mensen in stand houden? En hoe zorgen we ervoor dat zelfstandigen zonder personeel die hun opdrachten zien verdampen ook iets hebben om op terug te vallen? Daarvoor roept het kabinet twee nieuwe regelingen in het leven: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Lees hier verder

Corona & Financiering (TOGS, BMKB, Qredits, GO-regeling)

De coronacrisis leidt voor veel bedrijven tot liquiditeitsproblemen. In dit dossier vindt u alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen om ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. Zoals de versoepeling van de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten. Maar ook de eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor getroffen ondernemers in bepaalde sectoren. Verder uitbreiding is hier echter gewenst.

Corona & Regels en Veiligheid

De consequenties van overheidsmaatregelen als social distancing en verantwoord winkelen zijn groot. In dit dossier onder meer alle noodverordeningen die door de veiligheidsregio’s zijn afgekondigd. Want niet overal gelden dezelfde regels.

(28-03-2020) Stand van zaken noodpakket en economie Rijksoverheid

Voor een schematisch overzicht van de verschillende maatregelen die het kabinet in het kader van het noodpakket banen en economie heeft genomen, klikt u hier

(27-03-2020) Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers snel van start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni. Lees hier verder.

(26-03-2020) Kabinetsplannen

Het kabinet heeft gisteravond een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen bekend gemaakt. Bijgaand de brief met maatregelen. In de bijlagen bij dit bericht is de brief met de bijlagen te vinden en is ter informatie ook de eerste reactie vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland opgenomen. Lees hier het volledige bericht

(26-03-2020) NOW vervangt WTV: informatie voor werkgevers

De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt Werktijdverkorting (WTV) per onmiddellijk. Lees hier het volledige bericht

Maatregelen binnen uitgeverijen en mediabedrijven

(29-03-2020) Coronavirus: SPAWW helpt werkgevers met maatregelen

Stichting PAWW helpt werkgevers die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met betalingsproblemen. Zij kunnen een betalingsregeling met ons treffen. Voor alle werkgevers geldt in de komende periode bovendien een milder incassoregime. De maatregelen gelden in elk geval tot 1 juni aanstaande. Klik hier voor meer informatie.

(26-03-2020) SPAWW: Werktijdverkorting geen effect op PAWW

De WTV en de NOW hebben geen effect op de PAWW. Klik hier voor meer informatie.

(24-3-2020) PGB: Premie betalen tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor ons allemaal. Niet alleen zijn veel bedrijven (nagenoeg) gesloten, ook verkeert een aantal sectoren dat bij Pensioenfonds PGB is aangesloten momenteel in (financieel) zwaar weer. Wij zijn ons hiervan zeer bewust en begrijpen dat u hierdoor mogelijk in betalingsproblemen kunt komen. Daarom heeft het bestuur van Pensioenfonds PGB besloten tot een tijdelijke versoepeling van de premie-inning. Klik hier voor verdere informatie.

Acties

(06-04-2020) NOW-loket geopend, UWV opent hulplijn

Sinds vandaag is het loket open. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zijn hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Antwoorden op veel gestelde vragen staan op de website van het UWV. Wanneer werkgevers toch nog vragen hebben, kunnen ze op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW. Op 6 en 7 april is deze langer geopend en bereikbaar van 08.00-19.00 uur via 088-898 20 04.

(06-04-2020) Internationaal openstellen van wetenschappelijke informatie en data door uitgevers

De lidbedrijven van Media voor Vak en Wetenschap (MVW – lid van de Mediafederatie) dragen bij aan het bestrijden van de Coronacrisis door het internationaal openstellen van wetenschappelijke informatie en data. Het betreft in dit verband Elsevier, Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer. Lees hier het volledige bericht.

(02-04-2020) Webinar over Noodmaatregel NOW

Om de leden over de regeling noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) te informeren, organiseerde AWVN op woensdag 1 april een webinar. Marco Veenstra, adviseur juridische zaken, gaat daarin nader in op de regeling zoals op 31 maart bekendgemaakt door minister Koolmees van SZW. Klik hier om het webinar te bekijken of de presentatie te downloaden.

(02-04-2020) Mediaconsumptie & Aankoopgedrag in tijden van Corona

Klik hier voor het rapport van Ad Alliance.

(30-03-2020) #stayathome & #staypositive met magazinemedia

De wereld is in de ban van COVID-19, en we zitten massaal thuis. Diverse Nederlandse magazinemediamerken komen tijdens deze moeilijke periode met ‘positivity posts’ om de moed erin te houden. De initiatieven variëren van virtuele knuffels, lees- & kijktips, thuiscolleges, Instagram Live sessies, livestreams, workouts, workshops, quarantaine talks, recepten en zelfs huiskamerconcerten. Ga voor naar de site alle leuke ideeën.

(27-03-2020) Versnelde digitale transitie in de coronacrisis 

Hoe gaan mediabedrijven om met de coronacrisis? Ga voor het bericht en de analyse naar als je meer informatie wilt hebben.

(27-03-2020) Covid-19 Barometer – Hoe reageer jij als merk?

Hoe kunnen merken het best met de coronacrisis omgaan? Kunnen zij nog reclame maken bijvoorbeeld, en zo ja, waar moeten ze dan rekening mee houden? Hoe kunnen ze het best communiceren in deze roerige tijden? De afgelopen week vroeg Kantar meer dan 25.000 mensen in meer dan 30 markten over de hele wereld waaronder Nederland of ze met ons wilden delen hoe het coronavirus hun dagelijkse leven beïnvloedt. Voor meer informatie, ga naar

Veelgestelde vragen

(30-03-2020) Vragen over Coronavirus en werk

Werkgeversvereniging AWVN heeft een overzicht van veelgestelde vragen in relatie tot het werk gepubliceerd, klik hier voor het overzicht.

Verlof/vakantiedagen

Mag een werknemer een goedgekeurde vakantie intrekken?
Een werknemer kan een goedgekeurde vakantie niet eenzijdig intrekken, maar de werkgever moet daar als goed werkgever wel op reageren. Wanneer de medewerker verlof heeft aangevraagd èn de werkgever dat verzoek heeft gehonoreerd, kan de werkgever de medewerker aan de verlofafspraak houden.
Een werkgever kan een verzoek van een werknemer natuurlijk wel positief beantwoorden. De werkgever kan het verzoek afwijzen als daar een goede redenen voor is, bijvoorbeeld omdat er door de coronacrisis onvoldoende werk aanwezig is

Kan een werknemer verplicht worden om vakantie op te nemen?
Dat kan niet, je kunt het wel vragen. En zeker bij mensen met nog een groot stuwmeer aan niet opgenomen vakantie-uren kan het gesprek geopend worden dit stuwmeer aan te spreken. Vooral als er onvoldoende werk aanwezig is.

Mag de werkgever een verzoek tot verlof voor een vakantie deze zomer afwijzen?
Voor de opname van verlof dient de werkgever toestemming te geven. De werkgever kan de vakantieopname door medewerkers zelf sturen en spreiden. Een verzoek tot verlof mag geweigerd worden als het bedrijf in grote problemen komt. Wanneer de crisis voorbij is, zal veel energie gestoken moeten worden in het opstarten van bedrijven. Wanneer veel mensen tegelijk hun vakantie opnemen, kan dat leiden tot grote problemen. Vakantieplanning zal dan ook dit jaar veel vragen van werknemers en werkgevers.

Oppas en calamiteitenverlof

Veel medewerkers zitten (mede) thuis wegens het feit dat de kinderen niet naar school kunnen.

Kan een werknemer in deze omstandigheden aanspraak maken op calamiteitenverlof?
Dat kan als de werknemer op korte termijn geen andere oplossingen voor bijvoorbeeld opvang geregeld kan krijgen. Calamiteitenverlof kan hooguit enkele dagen duren. Gedurende het calamiteitenverlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van het salaris.
Voor de meeste bedrijven geldt dat met de medewerker eerst het gesprek wordt aangegaan hoe het thuiswerken kan worden ingevuld. De medewerker wordt gevraagd of met de partner een oplossing kan worden gevonden voor de opvang.
Er kan ook worden gekeken om soepel om te gaan met werkroosters waarin werktijden anders worden ingevuld. Als men niet aan de uren toekomt, dient de medewerker dat te melden aan de leidinggevende. Er ligt een verantwoordelijkheid bij de leidinggevende om de taken/werkzaamheden zo goed mogelijk te laten plaatsvinden.
Bij de meeste bedrijven wordt in elk geval tot 6 april soepel omgegaan met calamiteitenverlof. Er wordt nagedacht over hoe na 6 april op een meer structurele wijze vorm kan worden gegeven aan thuiswerken.

Heeft de werknemer recht op Kortdurend zorgverlof als een partner of kind ziek wordt?
De werknemer die geconfronteerd wordt met een zieke partner of ziek kind, kan mogelijk aanspraak maken op Kortdurend zorgverlof. De werknemer kan daar gedurende maximaal 10 werkdagen per jaar aanspraak op maken, als niemand anders de verzorging op zich kan nemen. Gedurende het Kortdurend zorgverlof heeft de werknemer de eerste 5 werkdagen recht op 100% van het ongemaximeerde loon, de volgende 5 werkdagen op 70% van het maximum dagloon. Zie ook artikel 5.5 CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Andere CAO’s kennen wellicht andere regelingen. De wet bepaalt dat 70% van het loon doorbetaald moet worden.

Thuiswerken

Eén van de medewerkers durft uit angst niet naar kantoor te komen. Moet het salaris worden doorbetaald?
Nee, in principe niet, ervan uitgaande dat op de werkplek de adviezen van de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Als thuiswerken geen reële optie is, dan dient een werknemer nog steeds naar kantoor te komen om te werken. Als de werknemer niet ziek is en geen ziekteverschijnselen heeft, maar toch thuis wil blijven, heeft hij geen recht op loon. In overleg kan dan gesproken worden over over het opnemen van vakantiedagen.

Maakt het dan nog uit of de partner van deze medewerker een kwetsbare gezondheid heeft of werkzaam is in een vitaal beroep?
Nee, in principe niet. Als de medewerker in deze situatie thuis wil blijven ligt het voor de hand om vakantiedagen (of opgebouwde overuren) op te nemen of te kiezen voor onbetaald verlof.

Mag ik de reiskostenvergoeding stopzetten als medewerkers thuis werken?
Ja, als er geen sprake meer is van woon-werkverkeer (of ander zakelijk reisverkeer), dan is dat een goede reden om de reiskostenvergoeding voorlopig stop te zetten. Fiscaal mag de reiskostenvergoeding niet meer netto worden uitbetaald vanaf 1 mei indien de werknemer vanaf maart thuiswerkt.

Mag de werkgever een vergoeding geven voor thuiswerken?
Ja, dat mag. De werkgever mag een onbelaste vergoeding geven voor een computer en/of een mobiel als deze noodzakelijk is voor een behoorlijke uitoefening van het werk. Nu de werknemer gedwongen is vanuit huis te werken mag de werkgever het internetabonnement onbelast vergoeden. Wel moet de werknemer een factuur overleggen.

Welke verplichtingen heeft een werkgever tegenover thuiswerkende medewerkers?
De werkgever is primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer op de thuiswerkplek. Ook moet de werkgever in dit verband zorgen voor een ergonomische werkplek (bureau, tafel, verlichting, laptop/PC). De kosten hiervan komen dus voor rekening van de werkgever. Ga in overleg met de werknemer over de thuiswerkplek.

Kan een medewerker verlangen dat hij vanuit huis mag werken?
Nee, een hard recht op thuiswerken is er niet. Wel heeft het kabinet werkgevers opgeroepen om werknemers zoveel als mogelijk vanuit huis te laten werken. Maar het is aan de werkgever om te beoordelen of de bedrijfsvoering en de functie het toelaat om thuis te werken.

Mag de vaste reiskostenvergoeding bij langdurig thuiswerken worden ingetrokken?
In de wet staat niets over het recht op reiskostenvergoeding. Relevant is wat is afgesproken in de cao of in de bedrijfsregelingen of in de eigen arbeidsovereenkomst. Fiscaal geldt dat bij langdurig thuiswerken de netto vergoeding mag worden doorbetaald in delopende en de volgende kalendermaand vanaf het moment dat de werknemer thuis werkt. De betaing mag worden hervat in de kalendermaand na de maand waarin de langdurige afwezigheid is geëindigd.

Leegloopuren

Hoe wordt de komende twee maanden omgegaan met medewerkers voor wie als gevolg van de coronacrisis minder werk beschikbaar is?
Er kan worden gekeken naar mogelijkheden te werken met een systeem van meer- en minder uren voor de afdelingen waar dat speelt.
Het is ook mogelijk om in leegloopuren – uren die worden vastgesteld door de leidinggevende en de medewerker – structuur aan te bieden in de vorm van extra studie-uren, waarin de medewerker bijvoorbeeld online zijn uren zinvol kan besteden. Dat is ook in het voordeel van de medewerker.

Wat kan de werkgever doen als het bedrijf of  afdelingen van het bedrijf te maken krijgen met leegloopuren?
Er zijn verschillende mogelijkheden om met dit probleem om te gaan. Ten eerste kan de werkgever in gesprek gaan met werknemers om te onderzoeken of zij vakantie willen opnemen. Bij werknemers met een vakantiestuwmeer kan gesproken worden over het opnemen van vakantie. Er kan ook onderzocht worden of tijdelijk minder uren per week werken een oplossing biedt waarbij dan later – als Nederland weer opstart – meer uren per week gedraaid worden. Na bijvoorbeeld teruggaan naar gemiddeld 32 uur werken per week (op basis van een fulltimer) en dan straks werkweken maken van 40 uur

Kan medewerkers worden gevraagd om voorlopig verlof op te nemen omdat er momenteel geen werk meer is?
Vragen is altijd toegestaan, maar als de medewerker in kwestie hier niet mee wil instemmen kun  de werkgever dat niet afdwingen. Op grond van artikel 7:638 lid 2 BW is het de werknemer die zelf kan bepalen wanneer en hoe lang hij of zij verlof opneemt.

Hoe luidt de algemene regel als het gaat om de loondoorbetalingsplicht?
De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om het loon van een werknemer door te betalen ook als de werknemer niet werkt, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Artikel 7:628 lid 1 BW Omstandigheden als de coronacrisis komen doorgaans voor rekening van de werkgever.

Betekent dit dat het loon van de medewerkers moet worden doorbetaald ook als er geen werk meer is?
Ja, daar moet de werkgever  nu vanuit gaan.

Kan ik medewerkers vragen om voorlopig verlof op te nemen omdat we momenteel geen werk meer hebben?
Vragen is altijd toegestaan, maar als de medewerker in kwestie hier niet mee wil instemmen kun je dit als werkgever niet afdwingen. Op grond van artikel 7:638 lid 2 BW is het de werknemer die zelf kan bepalen wanneer en hoe lang hij of zij verlof opneemt.

Gaat de opbouw van verlof (vakantierechten) ook door als ik medewerkers naar huis moet sturen omdat er geen werk meer is?
Ja, de opbouw van vakantierechten is gekoppeld aan de loondoorbetaling. Als er dus loon betaald wordt, worden er automatisch ook vakantierechten opgebouwd.

Is de werkgever verplicht om een onregelmatigheidstoeslag door te betalen als werk komt te vervallen door de crisis?
Dat hangt weer van de cao of de bedrijfseigen regelingen af, maar ga er vanuit dat de onregelmatigheidstoeslag voorlopig moet worden doorbetaald

Mag ik van medewerkers verlangen dat ze tijdelijk andere werkzaamheden gaan verrichten?
Als de reguliere werkzaamheden door de coronacrisis zijn weggevallen, lijkt hier sprake te zijn van een redelijk verzoek van de werkgever, mits de alternatieve werkzaamheden (zo) dicht (mogelijk) bij de oorspronkelijke werkzaamheden liggen.

PKB

Is er een relatie met opbouw of uitbetaling van het PKB?
Nee. Het PKB is een arbeidsvoorwaarde geregeld in de cao, naast het salaris. Het PKB maakt geen onderdeel uit van het salaris. Opbouw en aanwending/uitbetaling van het PKB staan los van de bovenstaande maatregelen.

Risicogroepen en ziekte

Als een medewerker in een risicogroep valt en van de arts thuis moet blijven, is de medewerker dan ziek?
Als de bedrijfsarts ook van oordeel is dat deze medewerker vanwege medische risico’s niet kan werken, ligt het voor de hand om hetzelfde percentage loondoorbetaling te hanteren als bij ziekte.

Mag de werkgever aan medewerkers te melden als zij besmet zijn met het coronavirus?
Nee, dit mag de werkgever niet vragen. Vanwege de grote maatschappelijke onrust rondom het coronavirus zal een werknemer het mogelijk wel zelf spontaan melden. In dat geval mag de werkgever deze informatie niet vastleggen of delen. In het kader van de verplichting om een veilige werkplek te bieden, is het verstandig om werknemers erop te wijzen dat zij de adviezen van het RIVM zoveel mogelijk opvolgen.

Wat mag de werkgever een medewerker wel vragen als hij ziek is?

  • het telefoonnummer en verpleegadres
  • hoe lang de werknemer denkt dat hij ziek is
  • wat zijn lopende afspraken zijn
  • of er sprake is van een arbeidsongeval of verkeersongeval met regresmogelijkheid
  • of de werknemer onder een vangnetregeling van de ZW valt

 Nieuwe medewerkers en oproepkrachten

Mag de werkgever  een mondeling of schriftelijk aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst of verlenging daarvan nog intrekken?
Als er sprake is van een aanbod dat nog niet geaccepteerd is, dan kan dit aanbod nog ingetrokken worden, als er geen harde termijn aan verbonden was. Als het aanbod geaccepteerd is, kan dit niet meer. Als je hier toch toe overgaat, ontstaat er mogelijk een bewijsdiscussie. Bij intrekken van een verlengingsvoorstel, kan dat tot gevolg hebben dat de aanzegplicht niet (tijdig) is nagekomen. 

Er komt een nieuwe medewerker in dienst. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?
Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de arbeidsovereenkomst beëindigen. Zonder proeftijdbeding kan het dienstverband in principe alleen met wederzijds goedvinden beëindigd worden.

Kan ik per direct oproepkrachten niet meer oproepen en de loonbetaling aan hen stopzetten?
Uitgangspunt bij een nulurencontract is dat de oproepkracht geen recht op loon heeft als niet wordt gewerkt. Als de oproepkracht 3 maanden heeft gewerkt, kan hij een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsduur. Het rechtsvermoeden kan weerlegd worden als het geen representatieve referentieperiode is. Als het beroep op het rechtsvermoeden slaagt, heeft de oproepkracht op het gemiddeld aantal gewerkte uren. In sommige gevallen is gedurende de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst schriftelijk afgesproken dat geen loon hoeft te worden betaald, als niet wordt gewerkt.  

NOW-REGELING

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie op basis van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

  • Er moet sprake zijn van minimaal 20% (te verwachten) omzetverlies gedurende 3 maanden vanaf 1 maart 2020 ten opzichte van 25% van de totale omzet over 2019;
  • De werkgever mag het omzetverlies ook per 1 april of per 1 mei 2020 berekenen;
  • De werkgever mag in de subsidieperiode geen aanvragen bij het UWV indienen voor ontslag op bedrijfseconomische gronden.

Vanaf wanneer kan een aanvraag worden ingediend?
Aanvragen kunnen vanaf 6 april 2020 bij het UWV worden ingediend.

Hoelang duurt het voordat het voorschot wordt uitbetaald?
Het UWV heeft aangegeven dat ernaar wordt gestreefd om binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de eerste voorschotten uit te betalen.

Hoe hoog is de subsidie?
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij 100% omzetverlies. De berekening van de subsidie volgt op basis van de formule:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

A = Omzetverlies

B = Loonsom op basis van eerste loonaangiftetijdvak 2020

Hoe wordt de definitieve tegemoetkoming berekend?
Na afloop van de tegemoetkomingsperiode wordt het definitieve omzetverlies berekend.

Ik heb al een aanvraag tot toekenning van Werktijdverkorting aangevraagd. Kan ik daar nog een beroep op doen?
Nee, als de Werktijdverkorting nog niet was toegekend dan is een beroep op de Wtv niet meer mogelijk. Aanvragen voor de Wtv worden omgezet naar aanvragen voor de NOW. Die werkgevers krijgen aanvullende vragen van het UWV.

WW-premie

Moet ik een hogere WW-premie betalen als ik werknemers meer dan 30% laat overwerken in 2020?
Met ingang van 1 januari 2020 gelden twee categorieën WW-premies; hoog en laag. Voor werknemers met een vaste arbeidsduur, een schriftelijke arbeidsovereenkomst, die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, geldt een lage WW-premie. Als een werknemer in een kalenderjaar 30% meer uren verloond krijgt dan is overeengekomen, moet met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden betaald. De overheid onderzoekt of deze regeling onbedoelde effecten heeft en wil dat tegengaan. Er zijn nog geen definitieve regels.

Moet ik op 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het personeelsdossier hebben?
Eerder had de minister werkgevers al uitstel verleend tot 1 april 2020 om het personeelsdossier op orde te krijgen voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren. Werkgevers kregen de tijd om alsnog een schriftelijke bevestiging met handtekening van de werknemer te verkrijgen en mochten in de tussentijd al de lage WW-premie toepassen, als aan de overige voorwaarden was voldaan. Nu is aangekondigd dat opnieuw uitstel wordt verleend tot 1 juli 2020 om het personeelsdossier compleet te krijgen.