WEU-regeling

De WEU-regeling is een regeling voor het overnemen van korte gedeelten en korte werken in en uit wetenschappelijke en educatieve uitgaven. In beide regelingen is door branchegenoten een meld- en betaalprocedure afgesproken. Er is vastgelegd wat in de branche geldt als een kort gedeelte en een billijke vergoeding.

WEU-regeling

Bijgevoegde documenten