Modelcontracten en regelingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van modelcontracten voor leden van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties: Groep Algemene Uitgevers (GAU), GEU, Magazine Media Associatie (MMA), Media voor Vak en Wetenschap (MVW) en NDP Nieuwsmedia.

Modelcontract oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk, inclusief toelichting

160718 Modelcontract voor de uitgave van een oorspronkelijk Nederlandstalig kinderboek

160718 Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk

Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk (Addendum)

160718 Modelovereenkomst freelance auteurs en redactiemedewerkers algemeen

Modelcontract GEU (educatief) 

160718 Basismodel auteursteamcontract GEU, versie dec 2015

Checklist auteurscontracten (2015)

Bibliotheken

Regeling elektronisch depot KB

Regeling toegankelijke lectuur voor leesgehandicapten 2019-2021

Distributie

Depotovereenkomst

Onderwijs

GAU, VvL Regeling Bloemlezingen

Modelcontract GEU, Beeldrecht voor CKV-uitgaven

Model Algemene Licentievoorwaarden voor Onderwijsinstellingen

Overeenkomst beeldrecht in educatieve uitgaven (GEU)

Overig

De auteursrechtvermelding in een uitgave

Handwijzer voor de uitgeefpraktijk, overname van artikelen

Bijgevoegde documenten