Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Adverteren voor kansspelen is uitsluitend toegestaan voor het aanbod van Nederlandse vergunninghouders. De wettelijke regels daarvoor zijn te vinden in dit besluit.

Bijgevoegde documenten