Bericht Encore inzake maatregelen Minister van Engelshoven

Dat de Minister van OCW een bedrag van € 300 miljoen ter beschikking stelt is een heel mooi initiatief. Het laat de betrokkenheid van de Minister bij de sector zien. Helaas heeft slechts een gedeelte van de sector baat bij de aangekondigde maatregelen. De noden van de creatieve industrie worden niet belicht, terwijl die industrie juist van groot belang is als banenmotor en aanjager van innovatie. Klik hier voor het volledige bericht van ENCORE (Alliantie Nederlandse Creatieve Industrie).

Bijgevoegde documenten