Digitalisering & Innovatie

De Mediafederatie biedt uitgeverijen en mediabedrijven ondersteuning bij digitalisering en innovatie. Dit doet zij door innovatie-verantwoordelijken van deze bedrijven met elkaar in verbinding te brengen, kennis te delen over nieuwe technologieën, innovatiemethoden en best practices in het buitenland en naar buiten toe het innovatieve karakter van de sector zichtbaar te maken.

 Activiteiten

Activiteiten die de Mediafederatie uitvoert binnen het thema digitalisering & innovatie:

Expertmeeting Digitalisering & Innovatie. Eens per kwartaal organiseert de Mediafederatie een bijeenkomst voor innovatie-verantwoordelijken van uitgeverijen en mediabedrijven. Rondom een specifiek thema wordt onderling ervaring uitgewisseld, kennis gedeeld en geleerd van elkaar. Lees hier het verslag van de laatste bijeenkomst.

Samen met de Mediafederatie Academy worden trainingen en workshops georganiseerd over de laatste trends, technologieën en innovatiemethoden en hoe deze ingezet kunnen worden door uitgeverijen. Komende Mediafederatie Academy evenementen

De Mediafederatie organiseert excursies waarmee mediabedrijven een kijkje kunnen nemen in organisaties in andere branches en waar zij kunnen leren hoe om te gaan met innovatie & digitalisering. Lees hier het verslag van de laatste excursie naar ING over hun Agile Way of Working.

Executive studiereis: de Mediafederatie organiseerde in september voor zijn leden een studiereis langs Amazon, Microsoft, YouTube, Facebook en vele andere techbedrijven, om te leren hoe zij groei realiseren door strategische inzet van data. Lees hier wat de 14 directeuren van verschillende uitgeverijen hebben opgepikt in een week Seattle, San Francisco & Silicon Valley.

Op het gebied van innovatie & digitalisering laat de Mediafederatie onderzoek uitvoeren naar veranderingen in de markt. Een voorbeeld hiervan is de Startupscan die in kaart bracht welke startups zich wereldwijd met het boekenvak bezighielden.

Neem voor meer informatie contact op met Jasper Baggerman.