Derde Evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Vrijdag 13 maart jl. deed de minister van OCW per brief verslag van de uitkomsten van de derde Evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs aan de Tweede Kamer. In deze derde evaluatie is er geen speciale aandacht besteed aan het wetenschappelijke boek – mede omdat de handel zich grotendeels verplaatste naar de online boekhandel.