Dekker antwoordt op vragen GroenLinks over journalistieke exceptie

Minister Dekker (Rechtsbescherming) onderbouwt niet waarom een aantal bepalingen van de AVG toch van toepassing wordt op de journalistiek.

Volgens NDP Nieuwsmedia betekent de Uitvoeringswet AVG de facto een zwakkere bescherming voor de journalistiek omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht op privacy van individuen versterkt en uitbreidt, meer verplichtingen oplegt aan organisaties die persoonsgegevens verwerken en de boetes voor overtredingen aanzienlijk verhoogt, in vergelijking met de oude Privacyrichtlijn.

De leden van de GroenLinks-fractie vroegen de minister afgelopen maand te reageren op de stelling van NDP Nieuwsmedia.
Dekker schrijft nu dat de versterking en uitbreiding van de rechten van personen en hogere boetes geen consequenties hebben voor de journalistieke praktijk.

Met zijn antwoord miskent de minister dat de balans tussen het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting verandert door de AVG.
Het is opvallend dat de minister geen inhoudelijke onderbouwing geeft om sommige bepalingen van de AVG niet uit te zonderen voor journalistieke doeleinden.

Lees het volledige bericht bij NDP Nieuwsmedia.