CPNB zoekt nieuwe directeur

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) wil het lezen en boekbezit bevorderen. Dat realiseert zij door het organiseren van spraakmakende campagnes. De CPNB is een atypisch bedrijf, wereldwijd uniek in zijn vorm, zelfstandig, maar tegelijkertijd nauw verbonden met de boekenbranche. De CPNB is een samenwerkingsverband van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Detail
De CPNB is dé gezichtsbepalende instelling in de boekenbranche, op het vlak waar boekencultuur, commercie, marketing, reclame en sponsorwerving elkaar overlappen. Jaarlijks organiseert de stichting een groot aantal campagnes, evenementen en prijstoekenningen, zoals de Boekenweek en de Kinderboekenweek, Spannende Boeken Weken, Gouden Griffels en Penselen en Nederland Leest. De CPNB kent een aantal sponsoren zoals de Nederlandse Spoorwegen en NBD Biblion die een aantal van de grote publiekscampagnes ondersteunen. Daarnaast wordt per campagne en project met andere sponsoren en/of subsidiegevers samengewerkt.

Functie
De directeur geeft leiding aan deze gezichtsbepalende instelling in de boekenbranche en bewaakt de identiteit/positionering en doelstelling van de organisatie in het gehele veld. Hij of zij ontwikkelt de beleids- en organisatiestrategie en stelt naar aanleiding daarvan jaarplannen en activiteitenoverzichten vast. De directeur initieert, stuurt, evalueert de jaarlijkse pr- en promotiecampagnes en vernieuwt of stuurt bij indien nodig. Het steeds weer, met het team, “laden” van de verschillende thema’s is een belangrijk onderdeel van de functie. De directeur ziet toe op de kwaliteit en is verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering, daarin ondersteund door onder andere de adjunct-directeur. De directeur onderhoudt contacten en zorgt voor optimale participatie, informatie en betrokkenheid van belangrijke partners en andere stakeholders binnen en buiten het boekenvak, met gevoel voor de diverse soms niet synchroon lopende belangen. De directeur rapporteert aan het bestuur in overeenstemming met het vastgestelde directiereglement.

Voornaamste taak- en resultaatgebieden
De directeur

 • vindt de juiste balans tussen commercialiteit en leesbevordering en weet dit op evenwichtige manier over te brengen naar de media en andere belanghebbenden;
 • volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en vertaalt die in een strategische koers en een meerjarig beleidsplan;
 • realiseert een gezonde bedrijfsvoering, zowel in financiële als organisatorische zin;
 • waarborgt de financiële structuur en boort nieuwe financieringsmogelijkheden aan;
 • draagt er zorg voor dat structurele en incidentele subsidieverleners en sponsorrelaties goed worden beheerd en nieuwe partijen worden geworven;
 • heeft een scherpe neus voor het creëren van “free publicity” en treedt, waar nodig en nuttig, op natuurlijke wijze naar buiten als woordvoerder namens de CPNB;
 • onderhoudt een gevarieerd netwerk aan contacten, waaronder overheden, fondsen, brancheorganisaties, sponsors, auteurs en andere sleutelfiguren.

Functie-eisen
De nieuwe directeur

 • kent zijn of haar weg in de relevante bestuurlijke netwerken en speelt daarin een constructieve en zichtbare rol of kan zich dit snel eigen maken;
 • heeft een ruime leidinggevende ervaring opgedaan in verschillende organisaties, bij voorkeur op het snijvlak van cultuur, creativiteit en commercie;
 • heeft ervaring met verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering;
 • heeft aantoonbare kennis van en ruime ervaring op het gebied van marketing, PR, communicatie en multimediale ontwikkelingen;
 • heeft aantoonbare ervaring in een complex speelveld en met aansturing van grote projecten.

Persoonlijkheidsprofiel
De ideale directeur

 • opereert strategisch en standvastig in een complexe omgeving met zeer diverse stakeholders met verschillende belangen;
 • is richtingbepalend en geeft op een inspirerende, stimulerende wijze leiding;
 • is een innovatief denker met oog voor maatschappelijke thema’s en trends;
 • is gericht op samenwerking en belangstellend om in relaties met oude én nieuwe partners te investeren;
 • is besluitvaardig en een uitstekende onderhandelaar;
 • is creatief, gedreven, oorspronkelijk en straalt gezag uit.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is overeenkomstig de zwaarte van de functie. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Procedure
Het CPNB laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk 5 februari 2018 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan cpnb@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 030-8200062. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis emailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het email verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Planning
Voordracht kandidaten: 8 februari, 12.00-14.00 uur
Eerste ronde selectiegesprekken met selectiecommissie: 22 februari, 13.00-18.00 uur bij Vanderkruijs, Kromme Nieuwegracht 94, 3512 HM Utrecht
Tweede ronde selectiegesprekken met selectiecommissie: 8 maart van 1300-18.00 uur bij CPNB, Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam