Commissie voor geschilbeslechting

De Stichting van de Arbeid heeft de Commissie voor Geschilbeslechting ingericht. Werkgevers en vakbonden kunnen hierop gezamenlijk een beroep doen bij geschillen rond een ontslagaanvraag van twintig of meer werknemers (Wet melding collectief ontslag) gedurende de periode dat het noodpakket 2.0 van kracht is.

Lees hier verder