Sociaal Beleid

Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op vrijdag 1 juli om 10.00 uur kan het STAP-budget (t/m 31 augustus 2022) weer worden aangevraagd. STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is één van de subsidieregelingen van de overheid om werknemers en werkzoekenden te stimuleren te blijven leren. Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers…

Lees verder

Onbetaald en betaald ouderschapsverlof

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Ouderschapsverlof (26 weken) is onbetaald verlof. Met ingang van 2 augustus 2022 kan voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via het UWV worden gekregen, op te nemen vóór de eerste verjaardag van het kind. Hieronder leest u de belangrijkste aandachtspunten. Hoe lang duurt het betaald ouderschapsverlof?…

Lees verder

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is algemeen verbindend verklaard

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op 23 mei 2022 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 algemeen verbindend verklaard. Op 27 mei 2022 is het besluit gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 11646. Dat betekent dat op 28 mei 2022 tot en met 31 december 2023 de meeste…

Lees verder

Mediafederatie ‘Vriend’ van het IPK

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De Mediafederatie heeft zich aangesloten als ‘Vriend’ bij het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK). Hiermee onderstreept de Mediafederatie dat samenwerken binnen de keten van belang is. “Iedere organisatie heeft te maken met duurzaamheidsdoelen. Het is belangrijk met elkaar op te trekken. Netwerken, kennis delen, een gezamenlijke boodschap uitdragen en met…

Lees verder

Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op maandag 2 mei 10.00 uur kan het STAP-budget weer worden aangevraagd. STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is één van de subsidieregelingen van de overheid om werknemers en werkzoekenden te stimuleren te blijven leren. Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers goed en tijdig kunnen informeren…

Lees verder

Aanvraag Algemeen Verbindend Verklaring nieuw Papiervezelconvenant

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Papier Recycling Nederland bereidt een aanvraag van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het Papiervezelconvenant voor, nu de onderhandelingen over een nieuw convenant, dat in 2023 moet ingaan, lopen. Nederland heeft één van de hoogste recyclingpercentages van de Europese Unie. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75 procent…

Lees verder

Inleiding op infoblad grensoverschrijdend gedrag

de Mediafederatie GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

07-02-2022 Ongewenst gedrag op de werkvloer kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om pesten, om discriminatie, maar ook om seksuele intimidatie. Op de werkvloer moet glashelder zijn wat gepast gedrag is, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als die worden overschreden. Iedereen moet zich in elk…

Lees verder

Persbericht: Lancering informatieplatform ‘werken aan ons pensioen’

de Mediafederatie

Op 13 januari is het informatieplatform ‘werken aan ons pensioen gelanceerd’. Dit informatieplatform biedt werkgevers, werknemersvertegenwoordiging en pensioenuitvoerders praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken. Lees hier het hele persbericht.

Lees verder

Premies en bijdragen 2022

de Mediafederatie

Hierbij treft u aan de op dit moment bekende premies en bijdragen die in 2022 voor de verschillende regelingen en verzekeringen van toepassing zijn. https://mediafederatie.nl/app/uploads/2021/11/PREMIES-VOLKS-EN-WERKNEMERSVERZKERINGEN-stcrt-2022.pdf…

Lees verder

Coalitieakkoord legt goede basis voor verduurzaming en modernisering Nederland’

de Mediafederatie GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Persbericht – VNO-NCW en MKB-Nederland – 15 december 2021 Nu komt het aan op de uitvoering ‘Het nieuwe coalitieakkoord legt een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het Coalitieakkoord. Hiermee wordt Nederland klaar gemaakt voor…

Lees verder