Auteursrecht

Wat is het doel van Brein, wat kost het en wat brengt het op

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Onder het motto ‘Wat kost het niet aanpakken van inbreuk op auteursrechten’ laat de Stichting Brein in onderstaande link zien hoe belangrijk het is om Intellectueel Eigendom te beschermen, wat haar doel is en hoe ze dit doel probeert te bereiken. Van blokkeren tot schadevergoeding eisen. BREIN doel kosten en opbrengst…

Lees verder

Nieuwsbrief Stichting PRO en UvO

MVW

Stichting PRO en UvO stelden een informatieve nieuwsbrief samen met daarin deze keer een infographic over de verdeling van de reprogelden en veranderingen in de vergoedingen.

Lees verder

Vernieuwd modelcontract voor oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

GAU

De Auteursbond en de LUG/GAU zijn na een periode van constructief onderhandelen een aantal aanpassingen aan het modelcontract voor oorspronkelijk werk overeengekomen. Het herziene contract sluit aan bij de (digitale) ontwikkelingen in het boekenvak, en de aanpassingen aan de Auteurswet. De mogelijkheid tot opzegging van het contract door de auteur…

Lees verder

Nieuwe Auteurswet regelt vanaf 7 juni aanstaande dat ook voor virtueel onderwijs auteursrechtelijk beschermd materiaal onder voorwaarden mag worden hergebruikt.

MVW

Amsterdam, 7 juni 2021 Conform artikel 12 van de Auteurswet was het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden indien het gebruikt wordt voor “Een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de…

Lees verder

Nieuwe afkoopregeling auteursrecht hogescholen

MVW

Nieuwe afkoopregeling auteursrecht hogescholen Stichting UvO, de auteursrechtenorganisatie van én voor uitgevers die actief zijn in het hoger onderwijs (hbo’s en universiteiten) heeft met de Vereniging Hogescholen (VH) een nieuwe afkoopregeling afgesloten. Het nieuwe contract loopt tot en met 31 december 2023 en kan met maximaal één jaar verlengd worden.

Lees verder

Nieuwe checklist Auteursovereenkomst

de Mediafederatie MVW

Er is Checklist Auteursovereenkomst- versie februari 2021 die uitgeverijen/mediabedrijven zelf (laten) opstellen. Deze checklist is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van diverse modelcontracten, noch is zij uitputtend.

Lees verder

Nieuwe Reprorecht verdeling goedgekeurd door CvTA

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA NDP Nieuwsmedia

Uitgevers mogen weer meedelen in digitale opbrengsten Reprorecht en krijgen alsnog ingehouden deel uitgekeerd.Op 21 januari heeft het College van Toezicht Auteursrechten goedkeuring gegeven aan de afspraken die de Mediafederatie heeft gemaakt samen met LIRA, Pictoright, PRO en Reprorecht zelf om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel voor de zogenaamde…

Lees verder