CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe, sectorbrede CAO voor het Uitgeverijbedrijf een feit. Dit is de eerste bedrijfstak-cao die op moderne leest is geschoeid. Zes oude en dichtgegroeide cao’s zijn losgelaten om tot één nieuw flexibel pakket te komen.

Nieuw onderdeel van de cao is het zogeheten persoonlijke keuzebudget (PKB), dat de werknemer in staat stelt zijn eigen arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Ondernemingen hebben in de CAO voor het Uitgeverijbedrijf veel ruimte tot invulling van eigen arbeidsvoorwaarden. Werkgevers en werknemers bepalen samen voor een belangrijk deel het arbeidsvoorwaardenpakket dat binnen de onderneming zal gelden. Voor kleine ondernemingen biedt de cao een basispakket.

Ook scholing en opleiding hebben een prominente rol. Dat sluit aan bij de transformatiefase waarin de uitgeefsector zich bevindt. Werkgevers en werknemers worden gestimuleerd om samen goede opleidingsplannen te maken.