CAO voor het Uitgeverijbedrijf 2017-2019

Op 22 november hebben alle cao-partijen, betrokken bij de CAO voor het Uitgeverijbedrijf, ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao, dat op 17 oktober was bereikt.

Daardoor zijn de in het onderhandelingsresultaat gemaakte afspraken tussen partijen nu formeel tot stand gekomen. Het onderhandelingsresultaat was alle lidbedrijven van de WU eerder al toegezonden en is te vinden op de site www.uitgeverijbedrijf.nl.

De cao gaat in met terugwerkende kracht tot 1 maart 2017 en geldt tot en met 31 mei 2019.

Op 22 november is in een aparte mailing naar de lidbedrijven van de WU speciale aandacht gevraagd voor de salarisafspraken die gelden binnen de looptijd van de nieuwe cao. Deze salarisafspraken hebben direct al gevolgen voor de salarisuitbetalingen in de lidbedrijven in de maanden november en december 2017.

PKB

Met ingang van 1 januari 2017 is het PKB (artikel 6.1.2 van de cao) gesteld op 12%. Dat betekent dat het PKB, dat sedert 1 januari 2017 formeel weer op 10% was gesteld, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 met 2% wordt verhoogd. De medewerkers kunnen dit extra bedrag nu echter alleen nog inzetten voorafgaand aan de salarisrun van december, anders wordt het bedrag meegenomen in de jaarlijkse eindafrekening van het PKB in december (ingevolge artikel 6.1.4 van de cao).

Salarissen en salarisschalen

De aanpassing van de salarissen en salarisschalen in de laatste twee maanden van dit jaar is als volgt:

  • 1 november 2017 – 1,5  procent structurele verhoging (daarna geldt per 1 juli 2018 eveneens een structurele verhoging van 1,5 procent);
  • 1 december 2017 – 300 euro bruto eenmalige uitkering (voor parttimers naar rato). Voor de uitbetaling van de eenmalige uitkering in december 2017 betekent dat het navolgende.
    Werknemers met een voltijd dienstverband die op 1 december 2017 in dienst zijn, ontvangen in december 2017 een eenmalige uitkering van 300 euro.
    Werknemers met een deeltijd dienstverband ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van hun arbeidsduur (het aantal uren volgens de deeltijd arbeidsovereenkomst).