Cao Verzekering 3e WW-jaar treedt op 1 februari 2019 in werking

De Stichting PAWW heeft bericht gegeven dat de CAO PAWW Sector Dienstverlening Niet (Semi) Publiek Domein, Sector 4 No 06 (met cao-code 4020) in werking treedt op 1 februari 2019.

De volgende stap is dat SPAWW de werkgevers aanschrijft die onder de CAO voor het Uitgeverijbedrijf vallen waarin uitleg wordt gegeven over de verzekering 3e WW-jaar. Werkgevers worden verzocht zich te registreren op het portaal www.spaww.nl en de bijdrage PAWW te gaan innen bij de werknemers.

Nadere informatie over het 3e WW-jaar vindt u hier.