Branchedata

Met een omzet van 2,7 miljard euro en 13.500 werknemers, is de uitgeefsector de grootste branche binnen de media- en entertainmentindustrie. Digitaal speelt een steeds grotere rol binnen de sector. Zowel de digitale omzet als het gebruik van digitale uitgaven stijgt fors. Dat blijkt uit branchedata van de Mediafederatie.

Digitalisering
Hoewel de printomzet van de sector de laatste jaren onder druk staat, is er een duidelijke kentering zichtbaar. De digitale activiteiten maken een steeds groter deel uit van de omzet. Gemiddeld komt in 2016 17% van de omzet van digitale uitgeefproducten, met uitschieters bij media voor vak en wetenschap (59%) en educatieve uitgevers (23%).

Lezen populair
De uitgevers spelen in op het mediagebruik van de Nederlander, waarbij ook oudere lezers steeds meer digitale media gebruiken. Jongere generaties lezen vooral online. Alle denkbare gebruikersgroepen worden via hun favoriete mediakanalen bediend. Tijdbestedingsonderzoek laat zien dat lezen onverminderd populair is (gemiddeld drie kwartier per dag) en dat frequente lezers koopkrachtig en hoog opgeleid zijn.

Branchedata
De Mediafederatie beschikt voor haar activiteiten over veel data. Deze branchedata zijn nu beschikbaar via een 146 slides tellende presentatie. De branchedata worden periodiek geactualiseerd en verrijkt met nieuwe onderwerpen. De sectorinformatie is afkomstig van onder meer GfK, PWC, NOM, Media:tijd, KVB Boekwerk, IAB en ABF.