KVB Boekwerk Monitor 2017 – De Markt

Net als de Nederlandse economie zit de markt voor het Nederlandstalige boek weer in de lift. Mensen kopen weer meer boeken, al zijn het er nog niet zoveel als in de topjaren van de markt. In de KVB Boekwerk Monitor 2017 – De Markt kijken we vooral naar onderliggende trends en verschuivingen. Meer concurrentie tussen genres.


De groei is niet gelijk verdeeld over genres, typen boeken of titels. Vaak is er sprake van groei, maar er gaat ook marktaandeel verloren. Er lijkt meer concurrentie te ontstaan tussen de genres. Dat kinderboeken het goed doen is bekend, waarbij we dieper ingaan op verschillende typen kinderboeken. De groei van anderstalige titels – vooral Engelstalig – gaat gestaag door. Het aandeel fictie blijft afnemen, vooral doordat andere genres harder groeien dan de totale markt. Waarbij fictie wel weer meer profiteert van de groei in e-books.

Is er sprake van bestsellerisering?
Daarnaast kijken we ook naar lange termijn ontwikkelingen, zoals de samenhang tussen koop- en leesgedrag, de ontwikkeling van e-books in het buitenland en de rol van bestsellers versus het long tail aanbod. Is er nu wel of niet sprake van bestsellerisering? Of liever gezegd van een toenemend verschil tussen titels met een hoge en een lage omloopsnelheid?

Najaar: makers, uitgevers en verkopers 

Aan het begin van komend najaar presenteert KVB Boekwerk de monitor 2017 over de uitgevers, de boekverkopers en de makers. Dan gaan we dieper in op algemene ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor spelers in de markt.