Bijeenkomst VNO-NCW-MKB Nederland & OCW

VNO-NCW-MKB Nederland Themagroep HO organiseert in samenspraak met de directie Hoger Onderwijs van OCW een bijeenkomst voor betrokkenen (en belangstellenden) in de branches zorg/welzijn en techniek (ICT) waar de aanwezigen worden geïnformeerd over de stand van zaken, de succes- en faalfactoren in deze sectoren en waarin de banden tussen HBO en georganiseerd bedrijfsleven kunnen worden aangehaald. Belangstellende branches uit andere sectoren dan de techniek of zorg zijn uiteraard ook welkom.

Deze bijeenkomst zal plaats vinden in Utrecht óf Den Haag op 21 november óf 23 november van 13.30 uur tot 15.30 uur. Graag verneemt VNO-NCW-MKB Nederland het als u aanwezig zult zijn en zo ja, welke van de twee data en locaties het beste uitkomen.

Uw reactie ziet VNO-NCW-MKB Nederland graag voor 20 oktober tegemoet via berends@vnoncw-mkb.nl.