Betalingsverkeer: besluitvorming uitstel SEPA

Geldt nu wel of geen uitstel voor SEPA? Diverse media stelden in januari 2014 dat de formele ingangsdatum van SEPA was uitgesteld. Dit is niet het geval. Wel geldt een extra overgangstermijn van zes maanden. Op 3 februari 2014 stemde het Europees Parlement hiermee in. De extra overgangstermijn (duale periode) maakt het formeel mogelijk dat tot 1 augustus 2014 zowel nationale als Europese betaalproducten naast elkaar kunnen worden gebruikt.

Op 16 januari werd het voorstel van Eurocommissaris Barnier om vanaf 1 februari een overgangstermijn van zes maanden te hanteren in het ECON (Economic and Monetary Committee of the European Parliament) besproken en ongewijzigd aangenomen. Vervolgens stemde op 22 januari de raad van ministers van de Europese Unie in met de extra overgangstermijn en nu dus ook het Europees Parlement.

Nederlandse banken hebben toegezegd dat tijdens de overgangstermijn binnen de internetbankieromgeving aan consumenten (omzetten oude rekeningnummer naar IBAN) dezelfde ondersteuning verleend zal blijven. Ook worden Nederlandse incasso’s en overschrijvingen in deze periode nog gewoon verwerkt. Desondanks wordt bedrijven dringend geadviseerd  toch alsnog zo spoedig mogelijk volledig over te gaan en niet te wachten tot het laatste moment. Een nieuw uitstel zal er zeker niet komen en daarbij brengt een langere duale periode ook extra kosten met zich mee.

In België anticipeert de banksector met maatregelen die voorzien in een overgangstermijn van twee maanden. Om verwarring te voorkomen hebben Nederlandse banken en de Nederlandsche Bank (DNB) besloten geen eigen overgangstermijn vast te stellen. Wel zetten de banken in op een zo kort mogelijke overgangstermijn. Omdat van begin af aan Europees is gesteld, dat uitstel onbespreekbaar was, hebben banken rekening gehouden met afbouw van de extra capaciteit voor SEPA eind februari. Dit is dan ook de reden dat alle partijen in Nederland zich blijven inzetten voor voortzetting van de overgang in het huidige tempo, spoedige oplossing van knelpunten en overgang uiterlijk medio maart 2014.