Bestuur & Organisatie

de Mediafederatie

Het Algemeen Bestuur van de Mediafederatie bestaat uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties (Groep Algemene Uitgevers (GAU), GEU, Magazine Media Associatie (MMA), Media voor Vak & Wetenschap (MVW) en NDP Nieuwsmedia) en een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau.

Bestuur

  • drs. D.J. (Derk) Haank, voorzitter
  • G. (Geneviève) Waldmann – namens Groep Algemene Uitgevers (GAU)
  • R. (Rien) van Beemen – namens NDP Nieuwsmedia
  • J. (Jeroen) Kürble – namens GEU
  • mw. L. (Laura) Hassink – namens Media voor Vak & Wetenschap (MVW)
  • L.A.J. (Luc) van Os – namens Magazine Media Associatie (MMA)

Bureau de Mediafederatie

Directie

de Mediafederatie Academy

Senior adviseurs

Financiën

Management Team de Mediafederatie

 

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf