Bestrijding illegale houtkap zonder extra administratieve last voor uitgevers

In 2013 werd in Europa de Timber Regulation van kracht. Inzet was illegale houtkap en ontbossing beter te bestrijden. Twee jaar na invoering wordt de regelgeving geëvalueerd. Overwogen wordt de verantwoordelijkheid voor het aantonen van de legaliteit van hout(producten) van buiten de EU op de Europese markt, uit te breiden naar alle partijen in de keten. Ook papieren uitgaven worden mogelijk aan de reikwijdte toegevoegd. Gevolg kan zijn dat uitgevers straks verplicht zijn aan te tonen dat het voor hun uitgaven gebruikte papier afkomstig is van legale bron. Het NUV maakte bij monde van Europese zusterorganisatie FEP zijn standpunt duidelijk.

Het NUV onderschrijft de bestrijding van illegale houtkap, maar is van mening dat dit niet gepaard moet gaan met een enorme extra administratieve last voor uitgevers. Verantwoordelijkheden voor toetsing en controle moeten daar worden neergelegd waar dit het meest efficiënt en effectief is. Doorgaans zijn dit niet de uitgevers aan het eind van de (papier)keten. De houtketen is vaak kort en overzichtelijk, maar dit geldt niet voor de papierindustrie. Papier kan uit meer dan 30 verschillende componenten van verschillende herkomst bestaan. Verder nemen uitgevers nu al op eigen initiatief diverse maatregelen, zoals een strenge selectie van leveranciers en de keuze voor gecertificeerd papier.

De Europese Commissie zal in december de uitkomsten van de evaluatie presenteren. Een eventueel wijzigingsvoorstel volgt spoedig daarna.