Belastingplan bevat uitwerking van verhoging btw-tarief van 6 naar 9%

Zoals aangekondigd stelt het kabinet in het Belastingplan 2019 voor het verlaagde btw-tarief per 1 januari te verhogen naar 9%. Het kabinet kiest er bewust voor de lasten op arbeidsinkomen te verlagen en financiert die verlaging onder andere met een verhoging van de btw. Per saldo verbetert de koopkracht van burgers.

Lees ook het laatste nieuwsbericht over de gevolgen van de btw-verhoging voor abonnementen.

Het kabinet treft een aantal maatregelen die de impact van de btw-verhoging kunnen verzachten. Voor de uitgeefsector zijn de volgende maatregelen relevant:

Versnelde verlaging van de inkomstenbelasting

De aangekondigde verlaging van de inkomstenbelasting wordt ten opzichte van het regeerakkoord versneld ingevoerd. Het kabinet verlaagt de inkomstenbelasting al in 2019 met een groter bedrag dan het kabinet verwacht op te halen met de btw-verhoging. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen als gevolg van de btw-verhoging houden consumenten in 2019 meer in hun portemonnee over. Dat maakt een prijsstijging van producten en diensten uit het verlaagde btw-tarief op 1 januari a.s. beter uitlegbaar aan de consument.

Aanpassing Wet op de vaste boekenprijs

Het Belastingplan bevat ook een wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs. Boeken die onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen hebben een vastgestelde prijs inclusief btw. Dat betekent dat er voor boeken die vanaf 1 januari worden verkocht meer btw moet worden afgedragen bij een gelijkblijvende vaste prijs.

Om het effect van deze waardevermindering van boeken per 1 januari te kunnen neutraliseren, krijgen uitgevers nu een extra mogelijkheid om – in plaats van pas een halfjaar na publicatie – de verkoopprijs van het boek aan te passen. Deze mogelijkheid is uitsluitend bedoeld om het effect van de btw-verhoging te kunnen verrekenen. De uitgever (of importeur) heeft bij het aanpassen van de prijs de mogelijkheid om de aangepaste prijs af te ronden op een bruikbaar bedrag.

Geen naheffing bij abonnementen

Het kabinet geeft invulling aan de eerdere toezegging af te zien van naheffing bij prestaties die in 2018 zijn overeengekomen, maar waarvan (een gedeelte van) de prestatie in 2019 wordt geleverd. Dit geldt bijvoorbeeld voor vooruitbetaalde jaarabonnementen op dagbladen en magazines die doorlopen in 2019. Op de volledige prestatie kan het oude verlaagde btw-tarief van 6% worden toegepast.

Uitgeverijen kunnen voor het vaststellen van welk btw-tarief van toepassing is, aansluiten bij het reguliere moment van verschuldigdheid. Dit moment volgt rechtstreeks uit de toepassing van de Wet OB 1968 en wijkt niet af van de wijze waarop een uitgeverij normaal gesproken zijn administratie voor de omzetbelasting voert. Het kabinet hoopt daarmee de administratieve lasten voor ondernemers te beperken.

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met het Belastingplan 2019.