Ontslagrecht: verdieping en actualiteiten

Deze middagbijeenkomst staat volledig in het teken van het Ontslagrecht. Complexe materie, zeker sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Er wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe voetangels en klemmen van het ontslag op staande voet en het ontslag vanwege reorganisatie.

Ontslag op staande voet brengt aanzienlijke financiële risico’s met zich mee. Onder de WWZ kan een werknemer bij een onterecht ontslag op staande voet loondoorbetaling of een billijke vergoeding én een transitievergoeding toegekend krijgen. Hoe de billijke vergoeding moet worden berekend, is echter niet in de wet vastgelegd. Tot voor kort liepen de bedragen behoorlijk uiteen, maar inmiddels is door een uitspraak van de Hoge Raad enige duidelijkheid geschapen. Waar moet je rekening mee houden bij een ontslag op staande voet en wanneer is het verstandiger om voor een ontbinding te gaan?

Ook op het gebied van ontslag bij reorganisatie zijn veel ontwikkelingen gaande. We maken de balans na 3 jaar WWZ op. Is een reorganisatieontslag moeilijker geworden? Hoe om te gaan met de onmogelijkheid zieke werknemers te ontslaan? En welke trends zien we in sociale plannen?

Leerdoelen:

 • de eisen voor en risico’s aan ontslag op staande voet kennen
 • de gevolgen van onterecht ontslag op staande voet kennen
 • op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ontslag bij reorganisatie
 • een praktische verdieping aan de hand van user cases en vragen uit eigen HR-praktijk

Sprekers

 • Peter Stadhouders

  Peter Stadhouders

  Directeur & senior adviseur HR & Sociaal Beleid
  de Mediafederatie
 • Daniël Maats

  Daniël Maats

  Arbeidsrecht Advocaat
  Bruggink & Van der Velden

Programma

 • - Ontvangst en deelnemersregistratie

 • - Welkom

  door Peter Stadhouders, directeur de Mediafederatie en senior adviseur HR & Sociaal Beleid

 • - Ontslag op staande voet

  door Daniël Maats, Arbeidsrecht Advocaat bij Bruggink & Van der Velden

  Aan de hand van recente jurisprudentie wordt uitgelegd wat de kansen en (extra) risico’s bij een ontslag op staande voet onder de WWZ zijn, hoe billijke vergoedingen worden berekend en wat de consequenties van een onterecht ontslag op staande voet zijn.

 • - Pauze

 • - Ontslag vanwege reorganisatie

  door Daniël Maats

  Daniël geeft een update van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ontslag bij reorganisaties en sociale plannen. Aan de orde komt onder andere:

  • Ziekte en reorganisatie
  • Ontstaan nieuwe functies en keuzevrijheid
  • Compensatie verkorting WW-duur
 • - Praktische verdieping en discussie

  In dit laatste, interactieve, deel van de bijeenkomst worden de onderwerpen verder uitgediept aan de hand van vragen en user cases die vooraf door de deelnemers zijn ingediend.

 • - Napraten met een hapje en een drankje