De AVG in 10 stappen – Checklist voor uitgevers

Extra sessie voor kleine/middelgrote uitgevers!

Nieuwe privacyregels gelden niet alleen voor grote uitgevers. Laat je niet verrassen door strenge handhaving van de AVG vanaf mei 2018.

Heb je alle verwerkingen van persoonsgegevens in jouw uitgeverij in kaart gebracht en een gap-analyse gemaakt?
Heb je een protocol datalekken opgesteld en moet je een register bijhouden?
Pas je dataminimalisatie toe en heb je bewaartermijnen bepaald?

…Of denk je dat de AVG geen impact heeft voor jouw uitgeverij?

Vanaf 25 mei 2018 worden organisaties gecontroleerd op een juiste uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wie dan niet AVG-compliant is, riskeert forse boetes en reputatieschade. Daarom moeten álle uitgevers nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat het gebruik van persoonsgegevens op orde is.

Uit een recente peiling onder NUV-leden blijkt dat niet alle, met name kleine en middelgrote, uitgevers even ver zijn met het in kaart brengen en AVG-compliant maken van privacygevoelige datastromen. Om kennis en awareness over de privacywet te vergroten, organiseerde NUV Academy dit jaar verschillende kennissessies. Daarnaast is er een Checklist voor Uitgevers opgesteld. Op 3 oktober organiseerde NUV Academy daarover een bijeenkomst. Speciaal voor kleine en middelgrote uitgevers wordt nog een laatste bijeenkomst georganiseerd op 21 december.

Sprekers

 • Martijn David

  Martijn David

  Senior adviseur IE, Collectieve rechten & Privacy
  de Mediafederatie
 • Christiaan Alberdingk Thijm

  Christiaan Alberdingk Thijm

  Advocaat
  Bureau Brandeis
 • Marieke Berghuis

  Marieke Berghuis

  Advocaat
  Bureau Brandeis

Programma

 • - Ontvangst (met een broodjeslunch) en deelnemersregistratie

 • - Welkom

  Martijn David, Senior Adviseur IP/IE, Collectieve rechten en Privacy bij het NUV

 • - In 10 stappen voldoen aan de AVG

  Christiaan Alberdingk Thijm en Marieke Berghuis, advocaten bij Bureau Brandeis, leiden de deelnemers in tien stappen door het invoeringstraject in hun bedrijf van de AVG. Aan het eind van de bijeenkomst weten de deelnemers wat er in hun uitgeverij concreet (nog) moet gebeuren om  in mei 2018 te voldoen aan de eisen van de AVG en zo hoge boetes door de toezichthouder te voorkomen.

 • - Afsluiting