Compliant met de AVG

5 praktische implementatieworkshops voor uitgevers

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties een juiste uitvoering geven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wie dan niet AVG-compliant is, riskeert forse boetes en reputatieschade. Daarom moeten álle uitgevers nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat hun data driven content- en marketingactiviteiten op orde zijn.

Om uitgevers op weg te helpen bij de praktische implementatie en uitvoering van de AVG organiseert de Mediafederatie Academy 5 workshops om de verplichtingen in de AVG stap voor stap te implementeren in jouw uitgeverij. De workshops bieden praktische handvatten om werkelijk en gemakkelijk aan de AVG-verplichtingen te voldoen.

Implementatie raakt aan diverse uitgeefprocessen en functies. Je kunt dus met meerdere collega’s meedoen of verschillende collega’s aan verschillende workshops laten deelnemen. De tijd tussen de workshops gebruik je om de implementatie a.d.h.v. templates e.d. daadwerkelijk uit te voeren in je eigen organisatie. De workshops voorzien in het absolute minimum benodigde om compliant te zijn.

De trainers

 • Christiaan Alberdingk Thijm

  Christiaan Alberdingk Thijm

  Advocaat
  Bureau Brandeis
 • Marieke Berghuis

  Marieke Berghuis

  Advocaat
  Bureau Brandeis
 • Silvia van Schaik

  Silvia van Schaik

  Advocaat
  Bureau Brandeis

De workshops

 • - Workshop 1: Datamapping - 21 december 2017, 9.30-12.00 uur

  Na een korte introductie op de AVG wordt behandeld hoe gegevensverwerkingen binnen je eigen organisatie in kaart kunnen worden gebracht. De deelnemers krijgen een questionnaire die kan worden gebruikt om zelf een datamap te maken.

 • - Workshop 2: Gap analysis - 11 januari 2017, 9.30-12.00 uur

  Hoe beoordeel je op basis van je datamap welke aanpassingen je moet doorvoeren om AVG compliant te zijn? De deelnemers worden geïnformeerd over de belangrijkste verplichtingen onder de AVG en de gegevensverwerkingen die de meeste risico’s opleveren. Aandacht zal onder meer worden besteed aan:

  • Profiling & monitoring
  • Bijzondere persoonsgegevens en gegevens van minderjarigen
  • Grondslagen en toestemming
  • Informatieverplichtingen
 • - Workshop 3: Dataminimalisatie - 1 februari 2018, 10.00-12.30 uur

  De AVG benadrukt de verplichting om niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk is. Dit wordt ook wel dataminimalisatie genoemd. Het is in dit kader van belang om te bepalen hoe lang jouw organisatie persoonsgegevens bewaart en ervoor te zorgen dat gegevens tijdig worden verwijderd. In deze workshop komt onder andere aan de orde hoe lang persoonsgegevens bewaard mogen worden en wat het right to be forgotten inhoudt.

 • - Workshop 4: Registerplicht - 8 maart 2018, 10.00-12.30 uur

  De AVG introduceert verplichtingen voor organisaties om duidelijke en volledige verantwoording en rekenschap af te leggen over de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. Op welke organisaties rust een registerplicht en wat houdt deze plicht in? Wat moet worden vastgelegd en op welke manieren kan dit worden gedaan? Hoe zorg je dat een registratie up-to-date blijft?

 • - Workshop 5: Datalekken - 12 april 2018, 10.00-12.30 uur

  Onder de AVG kun je verplicht zijn om een datalek te melden bij de bevoegde autoriteit en/of aan betrokkenen. Onder welke omstandigheden moet een datalek gemeld worden en bij wie? De deelnemers worden geïnformeerd wanneer sprake is van een datalek in de zin van de wet en welke concrete maatregelen in het geval van een datalek moeten worden genomen. Zij krijgen een template voor een protocol datalekken dat in hun organisatie kan worden gebruikt. Ook wordt aandacht besteed aan afspraken die in dit kader met verwerkers moeten worden gemaakt.