AR/VR/MR

Nieuwe toepassingen voor content & contentmarketing die je moet (ver)kennen

Merken en uitgevers ontdekken volop de mogelijkheden van Augmented, Virtual en Mixed Reality (ook wel Immersive Media genoemd) voor (content)marketing en in hun portfolio.

En jij wilt beslist op de hoogte zijn daarvan! Het gaat om de toevoeging van nieuwe digitale dimensies aan bestaande content. Dat kan variëren van extra informatie bij de werkelijkheid (Augmented Reality) tot volledige digitale werkelijkheden (Virtual Reality) en alle mengvormen daartussen (Mixed Reality). De technieken zijn vooral goed toepasbaar in leer- en oefensituaties en voor de visualisatie van brands, in de reiswereld, en voor de verbetering van de user experience (tijdwinst, minder fouten, kostenbesparing).

In de marketing worden VR en AR al langer toegepast. In de boekenbranche en in het onderwijs zien we ook experimentele toepassingen. Kortom: als mediaondernemer moet je weten wat er onder deze technologieën wordt verstaan en hoe ze werken. En vervolgens of en hoe je ze in kan zetten in je business.

Na deze bijeenkomst:

 • ben je up-to-date wat betreft trends, mogelijkheden en strategische afwegingen;
 • ben je geïnspireerd door de mogelijkheden van deze nieuwe technieken;
 • heb je inzicht gekregen in de valkuilen;
 • aan de hand van een aantal sprekende businesscases, aan zowel de content- als de marketingkant.

Sprekers

 • Daan van Reenen

  Daan van Reenen

  Directeur-eigenaar
  Darwin Media
 • Andres van Vugt

  Andres van Vugt

  Chief Technology Officer
  Publicis One BeNeLux
 • Thomas Neurink

  Thomas Neurink

  Digital Coach & Trainer
 • Micah Hrehovcsik

  Micah Hrehovcsik

  Oprichter
  Game Architect Studio
 • Sarah Brusell

  Sarah Brusell

  Redacteur rekenen en projectcoördinator online educatieve producten
  Uitgeverij Deviant

Programma

 • - Ontvangst en deelnemersregistratie

 • - Welkom

  Door moderator Daan van Reenen, directeur-eigenaar Darwin Media, consultant en programmamanager voor informatiezaken in uitgeverijen, musea en kennisinstituten

 • - VR/AR/MR: Inleiding en ontwikkelingen

  Door Andres van Vugt, Chief Technology Officer bij Publicis One BeNeLux en adviseur van de VR/AR Association (VRAR) in Nederland

  Andres maakt duidelijk wat er wordt bedoeld met VR/AR/MR en hoe deze technieken zich ten opzichte van elkaar onderscheiden en hij maakt inzichtelijk wat je waarvoor zou kunnen inzetten. Daarnaast geeft hij een overview van de spelers in de markt, de huidige stand van zaken en de trends. Aan de orde komt de vraag welke strategische afwegingen je organisatie moet maken om over de inzet van AR/VR/MR te kunnen beslissen, zowel voor de inzet voor je portfolio als voor marketing/sales.

 • - VR/AR in de marketingpraktijk

  Door Thomas Neurink, Digital Coach & Trainer

  Thomas was een van de oprichters en tevens digitale architect van de internationale start-up Branders. Focus was online innovatie met een specialisatie op het gebied van VR en AR, als pure versterking van de business. Projecten waren voor onder meer voor Philips, Nissan, Arcadis & de Europese Unie. (Nu is Thomas bezig voor een eerlijk outsourcingklimaat met India, vrij van misstanden als vrijheidsberoving, moderne slavernij en kinderarbeid.) VR is een onderwerp dat elke marketeer zal aanspreken. Technisch gezien zijn er al ongelooflijke toepassingen mogelijk, zoals ruiken, voelen en zelfs in een virtuele omgeving als team. Maar een echt verdienmodel is nog lastig vast te stellen met deze nieuwe technologie en nieuwe toepassingsmogelijkheden. Thomas put uit zijn rijke ervaring als start-up en gaat in op concrete en aantoonbare businesscases die voor marketingafdelingen toepasbaar zijn in alle soorten branches en wat de laatste ontwikkelingen daarbij zijn. Wat voor campagnes zijn er te maken? Welke content past daarbij Welke eisen stelt dat aan de inrichting van je organisatie, aan de samenwerking met leveranciers? En welke technieken, devices en competenties heb je nodig?

 • - Pauze

 • - Virtual Courtroom

  Door Micah Hrehovcsik, oprichter van de Game Architect Studio & Senior Game Design Lecturer en Researcher aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht

  (De voertaal van dit onderdeel is Engels.)

  De Game Architect Studio ondersteunt het complexe proces van game design en ontwikkeling voor bedrijven en game design studio’s. Micah heeft daarbij veel ervaring met toepassingen in entertainment, zorg, veiligheid, onderwijs en erfgoed. Ook heeft Micah met de Erasmus School of Law (ESL) de Virtual Reality Courtroom ontwikkeld, die studenten van de bachelor Rechtsgeleerdheid de mogelijkheid biedt om tijd- en plaatsonafhankelijk te oefenen in een bijna levensechte rechtbank. Micah schetst het proces van de totstandkoming van de virtuele rechtbank: van idee tot realisatie, en deelt daarbij zijn ervaringen rondom dit soort processen.

 • - VR in de educatieve uitgeverij

  Door Sarah Brusell, redacteur rekenen en projectcoördinator online educatieve producten (waaronder een VR-app) bij Uitgeverij Deviant

  Uitgeverij Deviant is een early adapter als het gaat om de inzet op didactische VR-toepassingen. Deviant ontving daarvoor dan ook de Comenius EduMedia Award 2017 en de IPON Award 2018. Startrekenen VR is een aanvulling bij de rekenmethode Startrekenen. In deze app worden ruimtelijke onderwerpen inzichtelijk gemaakt met behulp van VR. Sarah laat zien hoe deze toepassing tot stand kwam en hoe die past binnen de rest van het portfolio.

 • - Napraten met een hapje en een drankje